سپتامبر 20

ارتباط رنگ چشم و دید بهتر | بیماری

یه تحقیق جدید گفته  است که کسائیکه  رنگدانهای زرد زیادتری در چشم  دارن می تونن قدرت دید چشم رو درجاهای تاریک و مه آلود مخصوصا در دیدن وسایل دوردست زیادتر کنه.

تو یه بررسی آزمایشگاهی محققین دانشگاه جورجیا تاثیر فرق در رنگدونه زرد چشم رو که به macular pigment معروفه در توان دید افراد بررسی کردن. یافته های این تحقیقات در مجله Optometry and Vision Science منتشر شده.

در این مطالعه مشاهده شد که کسائی که رنگدونه زرد بیشتری در چشم خود داشتن توانایی دید اشیائی که در دور دست بودن رو بیشتر داشتن. اونا تونستن در محیطی که دو برابر مه آلود تر بود وسایل رو ببینن و تشخیص بدن.

این محققان میگن رنگدانهای زرد چشم میتونن دید رو مخصوصا در طول موجای کوتاه (نور آبی) تقویت کنن.

 

منبع : hidoctor.ir

جمع آوری به وسیله بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت


Copyright 2019. All rights reserved.

Posted سپتامبر 20, 2019 by ماه نشان in category "سلامتی