سپتامبر 20

ارتباط روحیات شما با بند انگشت | بیماری

: سرویس سلامت آکا ایران به نقل از دکتر سلام:

: رابطه روحیات شما با بند انگشت

به انگشت کوچیک خود نگاه کنین، انگشت شما به سه قسمت به نام بند تقسیم شده که در تصویر زیر به ترتیب از بالا به پایین شماره گذاری شده.

از روی انگشت کوچیک شخصیت افراد رو بشناسین

شکل و طول انگشتان هر شخص استثنایی و خاص هستش، انگشتان می تونن نمایانگر بعضی ویژگیای شخصیتی فرد باشن و انگشت کوچیک بیشترین اطلاعات رو در مورد شخصیت افراد مشخص می کنه.

اینجا اطلاعات سه بند انگشت کوچیک و رابطه اون با شخصیت افراد رو میگیم:

اگه طول بند شماره یه، در عکس بلندتر از بندهای دیگه س شما فردی بسیار جذاب با مهارتای گفتاری باورنکردنی هستین هم اینکه در گروه آدمایی قرار دارین که خیلی راحت فریب بقیه رو نمی خورید.

اگه طول بند شماره دو، در عکس بلندتر از بندهای دیگه س شما فرد بسیار مصممی هستین که تمایل دارین از بقیه مراقبت کرده و به اونا کمک کنین، بیشتر پزشکان و کارشناسان سلامت دارای این ویژگی هستن.

اگرطول بند شماره سه، انگشت کوچیک بلندتر از بندهای دیگه س پس شما یه فرد بسیار رو راست بوده و همیشه حقیقت رو می گین، علاوه بر اون دارای مهارتای کلامی و اجتماعی بسیار خوبی هم هستین.

اگه طول بند شماره یه انگشت کوچیک کوتاه تر از بندهای دیگه س، فردی با این ویژگی شخصیت دوست داشتنی نداره هم اینکه بیشتر این افراد ضعیف و عصبی هستن.

اگه بند شماره دو  کوتاه ترین بنده تنبلی و سرکشی از ویژگیای شخصیتی فرده هم اینکه این افراد تغییرات رو دوست ندارن و خود رو با شرایط موافق نمی کنن.

اگه طول بند شماره سه کوتاه تر از بندهای دیگه س شما یه فرد ساده و بی تکلف هستین و همه به شما اعتماد دارن اما با این حال، اگه شما مثل این افراد هستین باید مراقب باشین تا بقیه از خوبی شما سوء استفاده نکنن.

منبع :Copyright 2019. All rights reserved.

Posted سپتامبر 20, 2019 by ماه نشان in category "سلامتی