سپتامبر 20

ارتباط عادات خواب در مردان و افزایش ریسک سرطان | بیماری

محققان چینی فهمیدن عادات خواب مردان در طول زندگی با احتمال خطر دچار شدن به سرطان در اونا ربط داره.

یافته محققان دانشگاه واژانگ چین نشون میده مردانی که بیشتر از ۲۰ سال کار شیفتی داشتن، یا بدون چرت نیمروزی در شیفت شب کار کردن یا به طور میانگین بیشتر از ۱۰ ساعت در طول شب خوابیده ان در خطر بالای سرطان قرار دارن.

در این مطالعه، محققان داده های بدست اومده از راه مصاحبه با افراد چینی سن و سال دار و میانسال رو که شامل حدود ۲۷ هزار کارگر بازنشسته بود بررسی کردن.

محققان از راه این پرسشنامه درصدد رسیدن به اثرات جداگونه و وابسته این سه عادت خواب در بروز سرطان بودن: کار شیفت شب، چرت روزانه و خواب شبونه.

محققان با بررسی گزارشات به این نتیجه رسیدن مردانی که بیشتر از ۲۰ سال کار شیفت شب داشتن ۲۷ درصد در خطر بالای دچار شدن به سرطان بودن، و مردانی که در طول روز چرت نیمروزی نداشتن دو برابر کسائی که در طول روز تا نیم ساعت چرت نیمروزی داشتن در برابر دچار شدن به سرطان قرار داشتن.

اونا هم اینکه به این نتیجه رسیدن مردانی که بیشتر از ۱۰ ساعت در شب می خوابیدن هم در خطر بالای دچار شدن به سرطان قرار داشتن.

با این حال محققان در این مطالعه اینجور رابطه ای رو در مورد زنان ندیدن.

محققان هم اینکه به این نتیجه رسیدن شرکت کنندگان مرد با دست کم دو مورد از این عادات خواب (کار شیفت شب بلندمدت، نبود چرت نیمروزی، یا خواب بیشتر از ۱۰ ساعت در شب) ۴۳ درصد در خطر بالای دچار شدن به سرطان قرار داشتن و افزایش احتمال مرگ به وجود اومده به وسیله سرطان در اونا دو برابر بود.

منبع :Copyright 2019. All rights reserved.

Posted سپتامبر 20, 2019 by ماه نشان in category "سلامتی