سپتامبر 20

ارتباط عوامل اقتصادی اجتماعی با اختلالات خوردن در پسران | بیماری

: مجله علمی ایران : یافته های یه مطالعه نشون میده بی اشتهایی و کم اشتهایی در بین پسران ۶ تا ۱۸ سال شایعه و بعضی عوامل اقتصادی – اجتماعی با اون در ارتباطه.

حورا باقرفر دانشجو رشته پزشکی در آخر نامه خود به بررسی “رابطه عوامل اقتصادی اجتماعی با مشکلات خوردن در پسران ۶تا ۱۸ سال” پرداخت.

 امروزه مشکلات خوردن یکی از مورد توجه ترین مشکلات در سنین پایین هستن. این دسته از مشکلات علاوه بر ایجاد اشکال در سلامت جسمی و کارکرد روانی کودکان و نوجوانان، کیفیت زندگی افراد گرفتار رو دچار مشکل می کنن.

برابر این تحقیق دلیل اصلی این مشکلات هنوز خوب شناخته نشده. پس بررسی عوامل مربوط به این مشکلات؛ در کار غربالگری، تشخیص و درمان اونا به درد بخور و موثر به نظر می رسه. پس این مطالعه با هدف “رابطه عوامل اقتصادی – اجتماعی با مشکلات خوردن در پسران ۱۸-۶ سال” طراحی و اجرا شده.

هم اینکه این بررسی مقطعی روی ۱۱۵۹۷ دانش آموز پسر شاغل به تحصیل ۶ تا ۱۸ ساله در مقاطع سه گانه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ (مربوط به طرح کاسپین) در ۳۰ استان کشور ایران به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به انجام رسیده.

اطلاعات با به کار گیری پرسشنامه های استاندارد طراحی شده جهت بررسی بی اشتهایی و پراشتهایی در کودکان و نوجوانان و هم اینکه چک لیست مربوط به اطلاعات اقتصادی – اجتماعی خونواده در جمعیت مورد مطالعه (با روش مراجعه به درب منازل) جمع آوری و ثبت شد. در آخر داده های خام جمع آوری شده و بعد از رفع مشکل وارد رایانه شده و با نرم افزار SPSS ورژن ۲۳ مورد موشکافی آماری قرار گرفت.

این تحقیق نشون میده از ۱۱۵۹۷ دانش آموز، ۱۲.۹ % پراشتهایی و ۳۶.۲% کم اشتهایی داشتن. بین دچار شدن به پُراشتهایی و کم اشتهایی با شغل مادر، داشتن رایانه شخصی و داشتن خودرو شخصی رابطه آماری معناداری نبود.

یافته های این مطالعه نشون دهنده اون هستش که گسترش بی اشتهایی در کودکان با شغل پدر “آزاد” به طور معناداری بالاتر بود، درحالی که پراشتهایی رابطه معناداری با شغل پدر نداشت. هم اینکه گسترش بی اشتهایی به طور معناداری در کودکانی که خونواده اونا کمتر از ۵ نفر داشتن، بالاتر از کودکانی بود که خونواده اونا بیشتر از ۵ نفر داشتن.

نوع منزل و سن شروع غذا هم رابطه معناداری با گسترش بی اشتهایی در کودکان داشت. تحصیلات مادر و سن شروع غذا رابطه معناداری با گسترش پراشتهایی در کودکان داشت، در حالی که رابطه معناداری با گسترش بی اشتهایی در اونا نداشت.

در آخر این مطالعه نشون داد بی اشتهایی و کم اشتهایی در بین پسران ۶ تا ۱۸ سال شایعه و بعضی عوامل اقتصادی – اجتماعی با اون در ارتباطه؛ این عوامل واسه بی اشتهایی شامل “شغل پدر”، “تعداد اعضای خونواده”، “نوع منزل” و “سن شروع غذای کمکی” و واسه پراشتهایی “تحصیلات مادر”، “نوع مدرسه” و “سن شروع غذای کمکی” بود.

این پایان نامه با راهنمایی دکتر مهناز جزیره هایی جونقانی در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد دفاع شد.

.

منبع :Copyright 2019. All rights reserved.

Posted سپتامبر 20, 2019 by ماه نشان in category "سلامتی