سپتامبر 20

ارتباط فلفل قرمز و امید به زندگی | سبزیجات

رابطه فلفل قرمز و امید به زندگی

محققان آمریکایی موفق شدن امید به زندگی موشای آزمایشگاهی رو به کمک یکی از ترکیبات موجود در فلفل قرمز زیاد کنن.

 

 

محققان دانشگاه کالیفرنیای آمریکا به کشفی جدید و تازه رسیدن که می تونه در افزایش امید به زندگی و طول عمر یعنی همون آرزوی دیرین بشر اثر داشته باشه.

 

یافته های تحقیق این محققان که در مجله Cell به چاپ رسیده نشون میده مصرف فلفل قرمز چند سال به عمر اضافه می کنه.

 

قبل از این محققان به این نتیجه رسیده بودن آدمایی که از دردهای طولانی رنج می برن عمر کوتاه تری نسبت به بقیه دارن. البته دلیل این مسئله روشن نبوده تا اینکه محققان آمریکایی عزمشونو جزم کردن پرده از این راز بردارن. واسه این کار بررسیای خود رو روی موشایی شروع کردن که بدون یکی از گیرنده های درد (TRPV1) بودن. این گیرنده که در پوست و به خصوص عصبا قرار داره به وسیله ترکیبات موجود در فلفل قرمز مانند «کاپسایسین» از کار انداخته شد.

محققان پیشنهاد می کنن واسه حفاظت از متابولیسم و افزایش امید به زندگی

خود تغذیه ای پر از «کاپسایسین» داشته باشین؛ یعنی اینکه بیشتر فلفل قرمز نوش جون کنین

نتیجه اینکه امید به زندگی این موشا به اندازه ۱۴ درصد زیاد شد. از این گذشته متابولیسم این موشا حتی در دوره پیری هم مانند دوره جوونی شون فعال بود.

 

محققان فکر می کنن دست بردن در این گیرنده نه فقط متابولیسم بدن رو در معرض پیری نمی کنه بلکه امید به زندگی رو هم زیاد می کنه.

 

محققان پیشنهاد می کنن واسه حفاظت از متابولیسم و افزایش امید به زندگی خود تغذیه ای پر از «کاپسایسین» داشته باشین؛ یعنی اینکه بیشتر فلفل قرمز نوش جون کنین.

ترجمه: فاطمه مهدی پور

منبع : tebyan.netCopyright 2019. All rights reserved.

Posted سپتامبر 20, 2019 by ماه نشان in category "سلامتی