سپتامبر 20

ارتباط قهوه و افسردگی را می دانید؟ | تغذیه سالم

در این تحقیقات هیچ ارتباطی بین مصرف قهوه بدون کافئین و کاهش خطر افسردگی مشاهده نشد.

تحقیقات انجام شده در دانشگاه هاروارد نشون میده نوشیدن قهوه، خطر افسردگی رو کم می کنه.

این مطالعه روی ۵۰ هزار و۷۳۹ زن پرستار در آمریکا انجام شد. یافته ها نشون داد پرستارانی که روزانه ۴ فنجون قهوه شامل کافئین می نوشیدن ۲۰ درصد کمتر در خطر دچار شدن به افسردگی بودن.
هم اینکه در این تحقیقات هیچ ارتباطی بین مصرف قهوه بدون کافئین و کاهش خطر افسردگی مشاهده نشد.

کارشناسان به این نتیجه رسیدن مصرف دو تا سه فنجون قهوه در روز ۱۵ درصد و مصرف چهار فنجون قهوه در روز تا ۲۰ درصد خطر احتمالی دچار شدن به افسردگی رو در این زنان کم می کنه.

توضیح این آزمایشات در نشریه طب داخلی گزارش شده.

منبع : seemorgh.comCopyright 2019. All rights reserved.

Posted سپتامبر 20, 2019 by ماه نشان in category "سلامتی