بررسی امپریالیسم ناشی از ایدئولوژی۹۳

بررسی امپریالیسم ناشی از ایدئولوژی۹۳

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دانشکده علوم سیاسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
رشته روابط بین الملل
موضوع:
بررسی امپریالیسم ناشی از ایدئولوژی
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر محمد رضا مایلی
استاد مشاور :
جناب آقای دکتر سعید تائب
پژوهشگر :
قادر توکلی کردلَر
بهار ۱۳۹۳
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب قادر توکلی کردلر دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته به شماره دانشجویی۹۱۰۸۵۲۵۴۷ در رشته روابط بین الملل که در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ از پایان نامه خود تحت عنوان بررسی امپریالیسم ناشی از ایدئولوژی با کسب نمره ۱۶ – شانزده ودرجه خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
۱- این پایان نامه حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران( اعم از پایان نامه، کتاب ، مقاله و……..) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه های موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را در فهرست ذکر ودرج کرده ام.
۲- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح،پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…. از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
بسمه تعالی
در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۳
دانشجـوی کارشناسی ارشدآقای قادر توکلی کردلَر از پایان نامه خود دفـاع نمـوده و بـا نمـره .۱۶ بحـروف شانزده و بـا درجـه خوب مورد تصویـب قـرار گرفت.
امضاء استاد راهنما
بسمه تعالی

دانشکده علوم سیاسی
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس مرتبط با اقتصاد

نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: ۱۰۱ کد شناسایی پایان نامه:
عنوان پایان نامهبررسی امپریالیسم ناشی از ایدئولوژی
نام و نام خانوادگی دانشجو: قادر توکلی کردلر
شماره دانشجویی: ۹۱۰۸۵۲۵۴۷
رشته تحصیلی: روابط بین الملل
تاریخ شروع پایان نامه: ۲۱/۱۲٫۱۳۹۲
تاریخ اتمام پایان نامه: ۲۴/۶/۱۳۹۳
استاد / استادان راهنما: دکتر محمد رضا مایلی استاد / استادان مشاور: خانم دکتر محبوبه پاک نیا
آدرس و شماره تلفن: اردبیل شهرستان پارساباد محله اجیرلو خیابان شهید خیر اندیش منزل شخصی ۰۹۱۴۶۱۹۲۸۵۷
چکیده:
در تاریخ روابط بین الملل با پیدایش مکاتب و نظامهای سیاسی جدید در دوران معاصر مانند: نظامهای سیاسی فاشیسم ،کمونیسم و نازیسم که هرکدام مؤسس نظام سیاسی امپریالیستی و رهبری در صحنه ی روابط بین الملل بودند. به ظهور نظریه ی امپریالیسم ناشی از ایدئولوژی کمک نمودند. همچنین در ذات هر نظام سیاسی مبتنی بر ایدئولوژیک نوعی گرایش امپریالیستی نهفته است. که در صدد برهم زدن وضع موجود در نظام بین الملل، مثل: کمونیستها، نازیستها و فاشیستها. که از طریق ایدئولوژی سعی در ترغیب و دستیابی به هدف و همچنین توجیه اقدامات امپریالیستی خویش می باشند. وتفکّرات امپریالیستی خویش را با توسعه طلبی که ممکن است به جنگ بیانجامد به اجرا در می آورند. با فروپاشی ایدئولوژی فاشیسم و نازیسم در جنگ جهانی دوم راه به سوی ایدئولوژیهای امپریالیستی کاپیتالیسم(لیبرالیسم) و کمونیسم که نظام بین الملل را به دو قطب(جنگ سرد) تقسیم کرده بودند باز شد. اندیشه ی امپریالیستی و رهبری هر یک از دو قطب که از ایدئولوژی حاکمشان سرچشمه می گرفت جهان را تا یک قدمی نابودی رسانده بودنند. لیکن با اضمحلال نظام کمونیستی ، نظام بین الملل شاهد موج سوم امپریالیسم به رهبری آمریکا (نئولیبرالیسم) می باشد. در این تحقیق سعی نمودم با بهره گرفتن از کتابها و مقالات نویسندگان، بصورت فیش برداری نحوه ی تبدیل ایدئولوژی به امپریالیسم و عملکرد آنرا در دوران معاصر بویژه در قرن بیستم توضیح بدهم. بنابراین هر ایدئولوژی برای رسیدن به اهداف خود نیاز به توسعه طلبی(اقتصادی،سیاسی) و تغییر وضع موجود دارد .که همانا شکل امپریالیسم به خود می گیرد. و از ایدئولوژی هم برای توجیه اقدامات امپریالیستی خویش در یک دوره معینّ بهره می برد.

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *