علمی : بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و …

علمی :
بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و  …

آنچه که اهمیت خوشه ها را در ایران دوچندان می کند این است که در زیر بخش های صنعت ایران بیش از ۹۴ درصد موسسات و شرکت ها را چنین شرکت هایی تشکیل می دهند که عموما بصورت منفرد فعالیت می کنند. یکی از مهمترین مسائل و مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط در کشور ، محدودیت هایی است که به خاطر اندازه کوچک به آنها تحمیل می شود . با تجمع این شرکت ها امکان استفاده از تجهیزات و امکانات همدیگر و انجام امور به طور اشتراکی به وجود می آید در کنار این عوامل بحث انتقال سریع دانش و نوآوری های موجود در خوشه نیز یکی از مسائل اصلی آن است (خوشه نساجی، ۸۹).
۲-۴- تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط
برای شتاب بخشیدن به رشد ، بانک جهانی و آژانس‌های دیگر بین‌المللی اهدافی را برای برنامه‌های توسعه SMEهادر کشورهای در حال توسعه پیشنهاد کرده‌اند. این اهداف برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بسیاری دارند و می‌تواند به رشد و توسعه این سازمانها کمک بسیار کند.
تعدادی از دانشمندان بر این عقیده‌اند که شرکتهای کوچک و متوسط دارای خصوصیات خاصی هستند که توان آنها را برای تولید مبتکرانه ارتقا می‌دهدو به همین دلیل نرخ نوآوری در این صنایع بالاتر است.
شرکتهای کوچک و متوسط با دارا بودن شرایط خاص زیر، نرخ نوآوری بالاتری دارند:
۱- وجود انعطاف‌پذیری کافی در ساختار و عملکرد شرکت و اعتقاد مدیران شرکت به این انعطاف پذیری
۲- فعالیت در قسمتهای کوچک بازار که می‌تواند رقابت را تحریک نماید.
۳- تنوع در فعالیتهای تجاری و وجود توانمندی‌های لازم برای ارتقاء این تنوع
۴- سرعت بسیار بالا در تصمیم‌گیریهای مدیریتی مرتبط با نوآوری
۵- رسمیت بسیار پایین در سیستمهای اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی
۶- اثربخشی بسیار بالا در جریان اطلاعات و ارتباطات
۷- انگیزش بسیار قوی در کارکنان
این ویژگی‌ها در SMEها و تناسب آن با شرایط جدید رقابتی، این فرضیه را که شرکتهای کوچک و متوسط در پارادایم جدید صنعتی بواسطه تولید انعطاف‌پذیر کالا و خدمات عنصر مسلط بازار خواهند بود، تایید می‌کند.
۲-۴-۱- مزایای تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط
برخی از اولین شرکتهایی که از تجارت الکترونیک بر مبنای وب بهره مند شدند، بنگاههای کوچک و متوسط بودند. به این دلیل که آنها دریافتند با این فعالیت در خصوص بازاریابی، بسط و گسترش تجارت، کاهش هزینه ها و ایجاد ارتباطات قوی با شرکاء فرصتهای تجاری جدید ایجاد می شود (کیاکجوری، روگرنژاد و نوبتی،۸۹).
گسترش و توسعه تجارت الکترونیک به واسطه کاهش هزینه مبادلات، سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی ایران در جهان، بهره گیری از فرصتهای زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج کشور دارای منافع فراوان در زمینه کاهش هزینه و افزایش صادرات، اشتغال و تولید است (باباگلی و خانلر زاده، ۸۹).
برخی از مزایای تجارت الکترونیکی برای شرکتهای کوچک و متوسط عبارتند از:
۱. ارتقاء سطح خدمات مشتری و مبادله اطلاعات با ارزش افزوده گسترده‌تر
۲. انتظارات بالای مشتریان و در نتیجه ایجاد رقابت
۳. توانایی ارایه اطلاعات ۲۴ساعته
۴. دستیابی به صادرات بازار بهتر با توجه به محدودیتهای بازار داخلی و GNPکمتر
۵. کاهش هزینه تبلیغات و هزینه سربار
۶. ارتباط یک به یک و بازاریابی انبوه با مشتریان همچنین استفاده از علایق بین‌المللی
۷. پرداخت on-line
۸. ارتقاء مدیریت زنجیره ارزش
۹. عملیات بدون واسطه و در زمان
۱۰. کالاها و خدمات جدید
۱۱. خدمات پس از فروش سریعتر
۱۲. کارایی درعملیات سازمان
۲-۵- جمع بندی و نتیجه گیری
شواهد آماری نشان می‌‌دهد که دو نوع شکاف دیجیتالی در زمینه تجارت الکترونیکی وجود دارد:
شکاف دیجیتالی منطقه‌ ای که از تفاوت در میزان پیشرفت در توسعه تجارت الکترونیکی در میان کشورهای مختلف ناشی می‌‌شود.
شکاف دیجیتالی بین شرکت‌ها با توجه به اندازه آنها که در نتیجه وجود فاصله معنی‌داری بین SMEs  و شرکت‌های بزرگ در شکل‌‌های پیشرفته‌ای از تجارت الکترونیکی به خصوص در زمینه ادغام در تجارت الکترونیکی و مهارتهای مربوطه ناشی می‌شود. تأثیر این دو نوع شکاف حالت انباشتهدارد و بنابراین، این فاصله وسیع‌تر می‌شود.
هر چند بین SMEs و کسب و کارهای کوچکتر از آنها (صنایع خرد) نیز در زمینه استفاده از تجارت الکترونیکی فاصله وجود دارد، اما این فاصله چندان زیاد نیست و بر همین اساس زیاد مد نظر قرار نگرفته ‌است. حقیقت امر این است که میان SMEها و کسب و کارهای بزرگ شکاف دیجیتالی بسیار نمایان است و به همین دلیل است که توجه خاصی به این مسأله شده و طرح‌‌های اجرایی مختلفی در کشورهای جهان جهت حل این مشکل به کار گرفته شده است.
این بخش از شکاف دیجیتالی بیشتر در نتیجه وجود موانعی است که SMEs را از ورود به اقتصاد دیجیتالی باز می‌دارد. این موانع به صورت بالقوه برای همه کسب و کارها وجود دارد، اما SMEs را به صورت جدی‌تری نسبت به شرکت‌های بزرگ تحت تأثیر قرار می‌دهند. سیاست‌های اتخاذی در حمایت از پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی و ICT توسط SMEs باید بر پایه آگاهی ازمزایا، موانع و مشکلات باشند تا بتوانند فواید بالقوه بیشتری برای SMEs داشته باشند.
بنابراین در این پژوهش سعی شده است با استفاده از پژوهشهای انجام شده قبلی به شناسایی این موانع پرداخته شود تا با ارائه راهکارهایی در این زمینه به تسهیل کاربرد تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط کمک شود.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است