سایت مقالات فارسی – بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و …

سایت مقالات فارسی – 
بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و  …

مرور تحقیقات پیشین
۳-۱- مقدمه
مطالعه در خصوص شناسایی موانع رشد و توسعه تجارت الکترونیک در کشورهای توسعه یافته در طی سالهای اخیر به فراوانی انجام پذیرفته است، اما با توجه به تحقیقاتی که انجام شده توجه چندانی به این مقوله به صورت پژوهش علمی در داخل کشور و به خصوص در صنایع کوچک و متوسط انجام نپذیرفته است. این فصل در سه بخش به مرور تحقیقات مرتبط انجام شده می پردازد. بخش اول به بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه موانع توسعه تجارت الکترونیک در ایران می پردازد. در بخش دوم عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط در سایر کشورها و همچنین ایران، در تحقیقات قبلی انجام شده ارائه می شود. بخش سوم به پژوهشهایی می پردازد که موانع توسعه تجارت الکترونیک را شرکتهای کوچک و متوسط مورد بررسی قرار داده اند و مدلهای استفاده شده در این تحقیقات ارائه شده است. مرور این تحقیقات نشان می دهد این مقوله به صورت پژوهش علمی در ایران انجام نشده است که این امر لزوم انجام این تحقیق را آشکار می سازد.
۳-۲- بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در ایران
در تحقیقی با عنوان ” موانع رشد و توسعه تجارت الکترونیک در ایران” به موانع زیر اشاره شده است (باباگلی و خانلرزاده، ۸۹)
فقر اقتصادی و فرهنگی جامعه و پایین بودن سطح آگاهی مردم از تجارت الکترونیک
نبود فرهنگ مناسب رویارویی با پدیده تجارت الکترونیک و مانع تراشی های مردم عامه با ترویج شایعات و تفکرات نادرست و نیز برخورد منفی تجار، واحدهای توزیع فیزیکی و مشتریان با تجارت الکترونیک مانع مهمی بر رشد این پدیده به شمار می آید.
عوامل جمعیتی
بالا بودن سن در سطح عمومی جامعه، انگیزه جامعه و افراد جامعه را در جایگزین کردن تجارت های نوین با تجارتهای سنتی کاهش می دهد. اینگونه جوامع رغبت زیادی به تغییر مدلهای بازدهی اقتصادی از خود نشان نمی دهند.
بی ارزش بودن وقت در فرهنگ عامه
نویسنده این مقاله می گوید” تا وقت به عنوان یک مقوله بی ارزش در جامعه کنونی ایران نگاه میشود ناگزیر پدیده هایی نیز که اندکی یا بسیاری باعث صرفه جویی در زمان می شود نادیده شمرده می شوند.”
تصمیم گیری ناصحیح حکومتی در برخورد با پدیده های نو در روابط بین الملل
متاسفانه برخورد یکطرفه و حذف کل بستر پدیده های نوین به لحاظ در بر گرفتن احتمال استفاده از آن پدیده مغایر با شعائر دینی، از موانع مهم در پذیرش پدیده های نوین به شمار می آید. تحریم های اقتصادی نیز ضربه های زیادی بر سر توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیک وارد آورده است که از آن جمله می توان به محدودیت و یا محرومیت استفاده از کارتهای اعتباری بین المللی مانند Mastercard و Visacard اشاره نمود.
عدم رشد مناسب زیرساختهای مالی
هزینه های بالا و نبود بستر مناسب برای دسترسی سریع و آسان به اینترنت
زیرساختهای ارتباطی و شبکه ای مانند اینترنت ، موبایل و … در ایران با هزینه های ریالی و زمانی بسیاری به نتیجه می رسند و پهنای باند اینترنتی و دسترسی آسان و سریع به اینترنت به عنوان یکی از مهمترین بسترهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در ایران به آسانی مهیا نیست. عدم دسترسی سریع و ارزان به اینترنت رغبت کاربران را برای شرکت در تبادلات تجاری برخط در حد بسیار زیادی می کاهد.
عدم وجود قوانین مدون و مصوب تجارت الکترونیک و سایر مسائل حقوقی
با وجود تدوین برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک ایران توسط معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی و بازرگانی در قالب برنامه چهارم توسعه هنوز این برنامه مصوب، چالشهای فراوانی در هماهنگی با دستگاههای مختلف ذیربط داشته و اجرایی کردن آن با تهیه زیرساختهای لازم فاصله زیادی دارد. علاوه بر این، قانون تجارت الکترونیک شاید مبهم ترین قانونی باشد که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است.
از طرفی ضعف قوانین موجود در زمینه مسائل حقوقی ، گمرک، مالیات و نیز عدم وجود قوانین مدون مناسب در زمینه برخورد با جرائم الکترونیکی مانع جدی در این راه محسوب می شود.
همچنین در این زمینه می توان به مقبول نبودن اسناد و امضای الکترونیکی در قوانین و مقررات جاری کشور اشاره کرد.
به طور کلی مسائلی چون قابل استناد بودن ادله الکترونیکی، قواعد حمایت از مصرف کننده، قواعد تبلیغ، حمایت از داده پیام های شخصی، حمایت از حقوق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی و حمایت از اسرار و علائم تجاری به منظور حمایت از رقابتهای مشروع، به طور کامل مسائل حقوقی تجارت الکترونیک را در بر می گیرد.
نادیده گرفتن نقش بانک مرکزی در تجارت الکترونیک و فقدان نظام بانکداری الکترونیکی نوین در سیستم بانکی کشور
امنیت تبادل داده های شخصی در بستر الکترونیک
یکی از مواردی که تاثیر منفی زیادی در عدم رغبت مدیران و کاربران برای توسعه تجارت الکترونیک می گذارد، عدم بستر سازی مناسب در زمینه امنیت تبادلات داده های شخصی محرمانه مانند اطلاعات پرداخت الکترونیک شامل شماره حساب و رمز کارت و … می باشد. معضل دیگر عدم شناخت و صدور امضای دیجیتال و بسترهای توسعه زمینه های استفاده از گواهینامه های دیجیتالی می باشد.
عدم وجود کارتهای اعتباری بین المللی و سایر کارتهای خرید الکترونیکی
عدم پشتیبانی از شرکتهای تجاری فعال در زمینه تجارت الکترونیک و فقدان این مراکز در کشور
در تحقیق انجام شده پیش نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک در ایران به پیش نیازهای برون زا و پیش نیازهای درون زا تقسیم بندی شده است . پیش نیازهای برون زا شامل:
وجود سیستم بانکی دقیق و سریع و روان که بدون حضور فیزیکی از طریق اینترنت قابل دسترسی باشد.
صدور کارتهای اعتباری و بکارگیری نظام انتقال الکترونیکی وجوه توسط شبکه بانکی
تدوین قوانین داخلی به نحو سازگار با قوانین متحد الشکل بین المللی در ارتباط با تشریفات گمرکی، نظام اخذ مالیات و بانکداری الکترونیک
ایجاد سیستم استاندارد تخصیص کد تجاری محصول
ایجاد نظام حقوقی اطلاع رسانی و تعریف حقوق مالکیت معنوی
تامین امنیت اطلاعات
تعریف حقوق فردی در ارتباط با محرمانه بودن اطلاعات شخصی
توسعه فناوری عام همچون مهندسی ارتباطات و مهندسی نرم افزار از لحاظ دانش فنی مورد نیاز برای پشتیبانی تجارت الکترونیک
راه اندازی خطوط ارتباطی سریع و مطمئن با نظام تعرفه ای رقابتی در جهت کاهش قیمت خدمات مخابراتی و کاهش هزینه ارتباطات الکترونیک

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.