بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه  …

عدم توسعه زیرساختهای مخابراتی
عدم اطمینان از راههای اتصال کشور به اینترنت و سرویس دهندگان خارجی
بالا بودن هزینه های فنی تجارت الکترونیک
پایین بودن میزان بکارگیری بارکد بر ای شناسایی کالاهاو خدمات
عدم وجود مراکز معتبر داخلی بر ای واگذاری فضای اینترنتی
از یافته های تحقیق چنین بر می آید که به ترتیب عوامل انسانی و حقوقی و فنی بر روی عدم توسعه تجارت الکترونیک در ایران مؤثرند.
در پژوهشی به شناسایی موانع به کارگیری تجارت الکترونیک در شرکت ایران خودرو و ارائه راهکارهای اجرایی پرداخته شده است. در این مدل موانع به صورت زیر می باشد (عزیزی، خداد حسینی و الهی، ۱۳۸۴):
فقدان موانع مالی
در این مورد ۴ فاکتور در نظر گرفته شده است که شامل هزینه خرید و نصب نرم افزار و سخت افزار لازم، هزینه آموزش کارکنان، هزینه اشتراک اینترنت، هزینه نگهداری مداوم می باشد. این عامل موثر شناخته نشده است.
مشکلات فنی
برای سنجش تاثیر این مشکل ۷ عامل در نظر گرفته شده اند که عبارتند از نبودن استاندارد ایمن پذیرفته شده در فضای اینترنتی، پایین بودن سرعت اینترنت، دشواری در به روز کردن مداوم نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی با EC، نبودن تعداد کافی کامپیوتر متصل به اینترنت، نبودن نیروی انسانی آشنا با مفاهیم EC، نبودن سیستم مناسب شناسایی هویت طرف مقابل در فضای اینترنتی. مشکلات فنی به عنوان یک مانع شناخته شده است.
موانع رفتاری- فرهنگی
این مشکل شامل افشای اطلاعات و اسرار شخصی در اینترنت، عدم انتفاع شرکت از EC، تغییر عادات و رفتارهای کاری فعلی، کاهش تعداد نیروی انسانی، نیاز به گذراندن دوره های آموزشی، کاهش استقلال و آزادی عمل، پیچیدگی درک سیستمهای EC، احساس عدم نیاز به EC، کاهش تماس رودررو با مشتریان می باشد. پاسخها نشان دهنده تایید تاثیر این عامل می باشد.
عدم آمادگی شرکای تجاری در پذیرش تجارت الکترونیک
در این عامل، زیرساختهای لازم برای بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکاء و میزان اعتماد و اطمینان شرکاء به EC لحاظ شده است که از عوامل تاثیرگذار شناخته شده است.
عوامل رقابتی
عوامل رقابتی عبارتند از تهدید نشدن سهم بازار ایران خودرو از سوی رقبای داخلی، تهدید نشدن سهم بازار ایران خودرو از سوی رقبای خارجی، استفاده نکردن رقبای داخلی از EC
عدم آمادگی و تمایل مشتریان
این عامل به دو عامل جزئی میزان دسترسی مشتریان به اینترنت و میزان اعتماد و اطمینان مشتریان به تجارت الکترونیک مربوط می شود.
در این تحقیق عدم آمادگی و نبود قابلیت لازم در شرکاء و مشتریان از اهم موارد شناخته شده اند.
۳-۳- بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط
۳-۳-۱- سایر کشورها
در مقاله ای که توسط صلاح و ایروین ارائه شده است، با تاکید بر این مطلب که عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) در کشورهای کمتر توسعه یافته با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است این عوامل را در سه دسته کلی عوامل سازمانی، عوامل خارجی و عوامل ابداعی تقسیم بندی نموده اند (Salah & Irwin, 2010):
عوامل سازمانی
آگاهی از فناوری تجارت الکترونیک : این عامل به درک فناوری تجارت الکترونیک و درک مدلهای تجاری، نیازمندیها و منافع و طرحهای آتی اشاره دارد.
منابع تجاری: این عامل شامل منابع ارتباطی سازمانی، رفتار ریسک پذیری در سازمان، ارتباطات تجاری موجود و بودجه بندی برای تجارت الکترونیک می باشد.
پشتیبانی مالکان شرکت: این عامل مرتبط با دیدگاه و استراتژی صاحبان شرکت نسبت به تجارت الکترونیک است.
کنترل: این عامل اشاره به مدلهای عملیاتی، فنی و استراتژیک شرکت دارد. این مورد می تواند نوآوری در تجارت الکترونیک را شامل شود.
منابع انسانی: مربوط به دسترسی به نیروی انسانی باتجربه و تخصص کافی در زمینه ICT و EC است.
تخصص ICT : این عامل معرف تخصص کافی (دانش و تجربه) در اجرای EC است.
منابع فنی: این منابع شامل بنیان اساسی ICT در شرکتهای کوچک و متوسط می باشد. مانند گستره اتوماسیون، شبکه و سایر زیرساختهای لازم.
عوامل خارجی:
فشار بازار: به این مسئله اشاره دارد که طرفین تجاری (مشتریان و تامین کنندگان) تا چه حد اجازه کسب و کار الکترونیکی می دهند.
حکومت: این عامل اشاره به ارزیابی جایگاه ملی در مورد تجارت الکترونیک دارد.
صنایع پشتیبانی: اشاره به ارزیابی اجرا، توسعه، سطح خدمت و یا هزینه های پشتیبانی دارد.
فشار رقبا: اشاره به رقابت بین شرکتهایی دارد که تجارت الکترونیک را پذیرفته اند و همچنین سطح رقابت در صنعت خاص را شامل می شود.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.