كرد.
1-7-2-3-1- تيمارهاي پيش سرمادهي:
به طور کلي سرد کردن فرآورده پس از برداشت را سرد کردن اوليه(precooling) مي گويند. عمليات پيش
* عدم آشنائي با خواص بيو لوژيکي شامل: حساسيت در برابر آفات، امراض و بيماري ها (فاطميان، 1390).
1-7-2-3-9- عدم شناخت اقسام و علل بروز فسادهاي تهديد کننده سلامت محصول:
در همين رابطه عدم آشنائي با علل فسادهاي فيزيکي، شيميايي، بيوشيميايي و بيولوژيکي حائز اهميت مي باشد.
* عدم آشنائي با علل فسادهاي بيولوژيکي شامل: آفات، حشرات، قارچ ها و باکتري ها، پرندگان و جوندگان
* عدم آشنائي با علل فسادهاي فيزيکي شامل: ضربه، رطوبت، دما، فشار
* عدم آشنائي با علل فسادهاي شيميايي شامل: بقاياي سموم و آفت کش ها، واکنش بين ترکيبات موجود در محصول با يکديگر يا هوا ( مانند واکنش ميلارد يا اکسايش ويتامين ها)
* عدم آشنائي با علل فسادهاي بيو شيميائي شامل: فسادهاي آنزيمي(فاطميان، 1390).
1-7-2-3-10-ساير علل ضايعات
* سيستم بازاريابي نامناسب
* عدم تلاش کافي براي بهبود کيفيت
* ناهماهنگ بودن مصرف واقعي در خانواده
* زياد بودن فاصله مراکز توليد تا مراکز مصرف و نگهداري و فرآوري محصول (مصطفوي و همکاران؛ ميرمجيدي و همکاران،1388؛ خوش نظر و کمالي، 1388).

1-8- اثرات کنترل ضايعات:
در زير بخش زراعت، آنچه که بيش از هر چيز مورد توجه بوده است، قطع وابستگي کشور در رابطه با محصولات کشاورزي مي باشد. خصوصا اينکه در عرضه جهاني کنوني، غذا به عنوان يک اسلحه و اهرم در دست برخي از قدرت ها در جهت استثمار کشورهاي ضعيف به شمار مي رود.
با توجه به اين که کاهش ضايعات محصولات کشاورزي مي تواند راندمان اين بخش را افزايش دهد، بنابراين يکي از عوامل مهم در افزايش توليد و کاهش واردات، کنترل ضايعات کشاورزي است.
به طور خلاصه مي توان گفت براي رسيدن به خود کفايي نسبي، جداي از افزايش توليد، چگونگي برخورد با مسئله ضايعات و نحوه کاهش آن بسيار مهم است. دستيابي به کاهش ضايعات، ما را از عوامل توليد اضافي، بي نياز مي کند. با اعمال اين سياست، در بهره برداري از منابع طبيعي نيز صرفه جويي شده و توسعه پايدار در کشور تضمين خواهد شد (خزائلي، 1387).

1-9- معرفي استان البرز
استان تازه تاسيس البرز با مساحت 5083 کيلومتر مربع معادل 32/. درصد مساحت کل کشور در سال 1389 از استان تهران جدا و استان سي و يکم کشور را تشکيل داد.
اين استان در محدوده- عرض جغرافيايي شمالي (35 تا 36 درجه شمالي) و طول جغرافيايي شرقي (50 تا 51 درجه شرقي) واقع شده است.
ارتفاع مستعد کشت آن بين 900 تا 1960 متر از سطح دريا مي باشد. اين استان از شمال به استان مازندران، از شمال غرب به استان گيلان، از جنوب به استان مرکزي، از غرب به استان قزوين و از شرق به استان تهران محدود مي باشد.بخش شمالي استان البرز كه در دامنه جنوبي رشته كوه‌هاي البرز واقع شده عمدتاً كوهستاني و شامل ارتفاعات كندوان، طالقان و … مي‌باشد.
(شکل 1-2)- موقعيت استان البرز و شهرستان ها

استان البرز داراي 4 شهرستان، 16 شهر، 22 دهستان و 468 روستا مي‌باشد. شهرستان‌هاي استان البرز عبارتند از‌: نظرآباد، ساوجبلاغ‌، كرج و طالقان. جمعيت آن بر اساس سرشماري 1390 بالغ بر 33/2ميليون نفر است که نسبت جمعيت روستايي به کل جمعيت استان 98/9 درصد است.
ارتفاعات البرز مهم ترين نقش را در شکل گيري اقليم استان بر عهده دارند.بلندترين قله به نام کوه ونتار به ارتفاع 3941 متر از سطح دريا واقع گرديده است و شهرستان کرج در ارتفاع 1341 متر از سطح دريا واقع شده است. استان البرز به سبب شرايط خاص جغرافيايي در مناطق مختلف داراي آب و هواي متفاوتي بوده و مي‌توان آن را از نظر آب و هوا و اقليم به 4 منطقه جداگانه تقسيم نمود‌:
* منطقه شرقي شامل كوهپايه‌هاي البرز تا كوه‌هاي شميرانات؛ كه داراي آب و هوايي از مرطوب تا خشك مي‌باشد.
* منطقه غربي شامل نظرآباد و ساوجبلاغ كه داراي آب و هواي نيمه خشك با تابستان‌هاي گرم و خشك و زمستان‌هاي نسبتاً سرد با متوسط ميزان بارندگي حدود 250 ميليمتر مي‌باشد. متوسط درجه حرارت در اين منطقه در تابستان‌ها8/39و حداكثر آن 8/42 درجه سانتي‌گراد متغير است‌. محصولاتي كه در اين منطقه كشت مي‌شوند عبارتند از‌: گندم‌، جو‌، علوفه، سبزي و جاليز، باغات ميوه (هلو، شليل، سيب، گلابي، گيلاس،آلو‏، گوجه و …)، محصولات گلخانه‌اي و قارچ‌هاي خوراكي.
* بخش جنوبي شامل اشتهارد كه داراي آب و هواي بياباني است و به علت مجاورت با منطقه كوير مركزي داراي تابستان‌هاي گرم و خشك و زمستان‌هاي كم و بيش سرد است. اختلاف دماي ساليانه نسبتاً زياد و محصولاتي كه در اين منطقه كشت مي‌شوند عبارتند از‌: گندم، جو، پنبه، محصولات جاليزي، سبزي و صيفي و ذرت علوفه‌اي، باغات پسته و بادام‌.
* منطقه شمال غربي شامل طالقان كه داراي آب و هواي سرد با متوسط ميزان بارندگي حدود 450 ميليمتر كه داراي محصولات باغي (سيب،گلابي،گيلاس،آلو وگوجه …) مي‌باشد (گزارش معاونت بهبود توليدات گياهي استان البرز، 1390).
پتانسيل منابع آب کشاورزي استان البرز 1870 ميليون مترمکعب بوده که با توجه به ميزان بارندگي استان البرز در مقايسه با ساير استانها (ميانگين بارش در کشور 250 ميليمتر مي باشد)وضعيت نسبتا بهتري داشته و با استفاده بهينه از آب و اجراي سيستم هاي نوين آبياري مي توان بر نگراني هاي موجود از كم آبي غلبه نمود. استان البرز به دليل موقعيت خاص جغرافيايي و همسايگي با تهران در توليد صنعتي و بازار محصولات كشاورزي و همچنين تحقيقات علمي نقش ممتازي در عرصه كشاورزي داشته و دارد چرا كه نخستين مدرسه كشاورزي ايران تحت عنوان مدرسه فلاحت به سال 1279 خورشيدي در شهرستان كرج افتتاح شده است و در ادامه آن تاسيس موسسه واكسن و سرم سازي حصارك، موسسه اصلاح بذر، تاسيس مركز اصلاح نژاد دام كشور و موسسه تحقيقات علوم دامي ، شكل گيري نخستين گاوداري ها و مرغداري ها ومزارع مرغ مادر و موسسات جوجه كشي كشور در اين استان در كنار توليد كنندگاني پر تلاش وپيشرو و خلاق نقش محوري در توسعه كشاورزي و صنعت دام و طيور در كشور ايفا نموده است.علي رغم توسعه شهرنشيني و مهاجرت به استان، هنوز هم استان البرز در زمينه كشاورزي و دامپروري حائز رتبه ممتازي بوده و ظرفيتهاي مناسبي براي توسعه در اين بخش دارا مي باشد. با توجه به اينکه سهم بزرگي از موسسات تحقيقاتي و مراكز پژوهشي وزارت جهاد كشاورزي در اين استان واقع شده است و از طرفي داراي بزرگترين و قديمي ترين پرديس كشاورزي كشور و دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد كرج با رتبه جامع قطب بزرگ تربيت متخصصين كشاورزي كشور مي باشد، مي توان گفت استان البرز با داشتن اين سرمايه هاي عظيم بستري با ارزش براي پيشرفت كشاورزي نوين کشور محسوب مي شود. کشاورزي يکي از مشاغل اصلي استان بوده به طوري که جمعيت فعال در اين بخش 26 درصد مي باشد. کشاورزي در اين منطقه به لحاظ داشتن شرايط مساعد جغرافيايي و دسترسي به آب مورد نياز، که بخش اصلي آن از سد اميرکبير فراهم مي شود، از رونق کافي برخوردار است. سد امير کبير از بزرگترين سدهاي دنياست که در شمال کرج واقع شده و گنجايش 205 ميليون مترمکعب دارد. استان البرز سالانه با صادرات نزديک به 100 هزار تن انواع محصولات باغي يکي از استان هاي پيشرو در عرصه بسته بندي و صادرات اين محصولات است. بيش از 50 سردخانه کوچک و بزرگ در اين استان وجود دارد که کار نگهداري، بسته بندي و صادرات انواع ميوه و صيفي جات استان را انجام مي دهند. (سيماي کشاورزي استان البرز، 1391).

(جدول 1-1)- سطح زير كشت محصولات زراعي و باغي(سيماي کشاورزي استان البرز، 1391)
عنوان
واحد
کرج
ساوجبلاغ
نظرآباد
طالقان
جمع

آبي
ديم
آبي
ديم
آبي
ديم
آبي
ديم
آبي
ديم
زراعي
هکتار
8658
0
12624
50
26875
0
2555
100
50712
150
باغات
هکتار
6066
0
14458
0
2021
0
3435
0
25980
0
جمع
هکتار
14724
0
27082
50
28896
0
5990
100
76692
150

(جدول 1-2)-مقدار توليد و رتبه كشوري برخي از محصولات كشاورزي استان (سيماي کشاورزي استان البرز، 1391)
رديف
نام محصول
سطح زير کشت کشور (هکتار)
سطح زير کشت استان (هکتار)
درصد سطح زير کشت در مقايسه با کشور
واحد
توليد استان
توليد کشور
درصدتوليد در مقايسه با کشور
رتبه كشوري
1
هلو و شليل
77650
7656
10
تن
187974
910379
21
اول
2
آلو وگوجه
36000
2820
8
تن
58327
295017
20
اول
3
گلابي
13000
1367
11
تن
28138
189460
15
دوم
4
قارچ خوراكي
426
91
21
تن
18000
72000
25
دوم
5
گيلاس
39700
2628
7
تن
29387
233925
13
دوم
6
توت فرنگي گلخانه اي

56

تن

7
گندم آبي
2443039
14390
1
تن
68056
8971958
1
رتبه اول توليد کيفي
8
جو آبي
723157
9410
1
تن
40956
2381507
2

9
ذرت علوفه اي
250342
11033
4
تن
517355
9149960
6
ششم
10
سبزيجات
101543
5192
5
تن
257128
2543527
10
چهارم
11
پنبه
103539
850
1
تن
3300
251635
1
يازدهم
12
صيفي و جاليز
641419
3814
1
تن
159970
17643731
1
نوزدهم
13
يونجه
579796
3560
1
تن
62375
5052489
1
هجدهم
14
نهال
1250
150
12
ميليون اصله
9
50
18
دوم
15
گل لاله

42

ميليون شاخه
25
45
56
اول
(جدول 1-3)- سطح زير کشت، مقدار توليد و عملکرد برخي محصولات استان (گزارش معاونت توليدات گياهي
استان البرز، 1390)
ميانگين عملکرد (تن در هکتار)
توليد (هزار تن)
سطح (هزار هکتار)
نام محصول

درصد استان
کشور
استان
درصد استان
کشور
استان
درصد استان
کشور
استان

17/120
24/13
9/15
6306/2
2661
70
189/2
201
4/4
سيب درختي

38/188
439/9
8/17
9563/0
2964
345/28
508/0
314
594/1
انگور

8/188
541/8
1/16
22
2/303
7/66
877/7
5/35
2.8
انواع آلو و گوجه

55/302
093/8
5/24
078/29
564
4/161
611/9
69/69
698/6
هلو- شليل

55/213
338/9
9/19
915/22
114
123/26
73/10
208/12
31/1
گلابي

9/100
75/0
76/0
0424/0
330
14/0
0442/0
440
185/0
پسته

26/179
459/1
62/2
9919/1
248
94/4
111/1
170
889/1
گردو

66/161
757/6
9/10
884/11
225
74/26
351/7
3/33
448/2
گيلاس

88/259
098/5
2/13
6804/0
5238
64/35
262/0
42/1027
69/2
ساير باغات

42/320
213/5
7/16
001/3
13365
078/401
937/0
2546
014/24
جمع

1-10- معرفي محصولات
1-10-1- گوجه فرنگي

گوجه فرنگي (به فارسي افغانستان: بادمجان رومي) (نام علمي: Solanum lycopersicum)

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید