تجديد نظر قرار گرفت. ” دفتر تفرجگاهي آمريكا در سال 1964 ” بر پايه پيشنهادات باتلر ، استاندارد هايي را با توجه به نوع تفرجگاه ارائه كرده است . بدين ترتيب كه براي هر هزار نفرجمعيت بر اساس نوع منطقه تفرجگاهي، 25/1 ايكر18 ( 5.06 مترمربع ) به زمين بازي، 25/1 ايكر(5.06 متر مربع) به زمين ورزشي، 5/2 ايكر(10.12 متر مربع) به پارك هاي كوچك و 15 ايكر(60.72 متر مربع) به پارك هاي بزرگ اختصاص داده شده است. بالتر 10 ايكر (40.48 متر مربع) پارك و فضاي سبز را براي هر 1000 نفر جمعيت در شهر كافي مي داند. وي مي گويد هر 4000 نفر جمعيت در شهر هاي بزرگ بايد از يك پارك بزرگ برخوردار باشند. پيشنهادات بالتر و انجمن ملي تفرجگاه هاي آمريكادر خصوص فضاي سبز، هنوز معيار و ارزش خود را حفظ كرده است ولي اين به آن معنا نيست كه بتوان آن را براي همه انواع شهر ها بزرگ دقيقا” به يك شكل به كار برد(منجونيان، 1374 : 54).
در گزارش مطالعات گروه برنامه ريزي وزارت كشور اين نقل قول آمده است كه زندگي سا لم در جايي امكان پذير است كه سهم سرانه هر فرد از فضا ي سبز در منطقه مسكوني از 30 تا 50 متر مربع كمتر نباشد( گروه مطالعات برنامه ريزي شهري وزارت كشور، 1369)
بنابراين با توجه به آنچه كه بيان شد، تعيين سرانه مطلوب فضاي سبز، كار چندان ساده اي نيست و هر كشوري بايد با توجه به مسائل مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و برنامه هاي آتي خود ضمن بهبود فضاي سبز موجود، با كميت و كيفيتي مطلوب، ميزان مورد نياز جامعه را با توجه به متغيير هاي مختلف تعيين كند .
ميزان فضاي سبز در شهر تهران از نظر توزيع مكاني، گسترش آن، با توجه به تغييرات جمعيتي، تراكم ساختماني شهر، نياز هاي جامعه ي شهري تهران (شهر تجاري، پايتخت سياسي ) تعيين مي شود.

4-13-2- چشم اندازهاي حوزه معاونت خدمات شهري :
تهران، شهري با اصالت و هويت ايراني و اسلامي (شهري که براي رشد و تعالي انسان و حيات طيبه، سامان مي يابد)؛
تهران، شهري سر سبز و زيبا، شاداب و سرزنده با فضاهاي عمومي متنوع و گسترده؛
تهران، شهري امن و مقاوم در برابر انواع آسيبها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح؛
تهران، شهري پايدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سکونت، فعاليت و فراغت؛
تهران، شهري روان با رفاه عمومي و زيرساختهاي مناسب، همراه با تعديل نابرابري ها و تامين عادلانه کليه حقوق شهروندي ؛

5-13-2- اهداف حوزه معاونت خدمات شهري :
1. فراهم سازي شرايط و زمينه هاي تحقق شهر امن ، آباد و سالم بر پايه آرمان هاي يک جامعه اسلامي ؛
2. درک عميق از نيازهاي شهروندان و توزيع عادلانه فرصتها و امکانات شهري ميان همه گروه هاي شهروند ؛
3. رواج فرهنگ شهروندي و شهرنشيني از طريق ارتقاء آگاهي هاي مردم از حقوق و بويژه تکاليف شهروندي ؛
4. بسترسازي براي مشارکت شهروندان در اداره شهر جهت تحقق شهر شهروند مدار ؛
5. حفاظت از محيط زيست ( بويژه آب ، هوا ، صدا و منابع طبيعي ) و ايمن سازي شهر در مقابل سوانح طبيعي و ساير مخاطرات و آسيب ها ؛
6. ساده سازي دريافت خدمات و تسهيلات شهري توسط همه شهروندان ؛
7. بهبود و ارتقاء کيفيت محيطي و وضعيت کالبدي شهر ؛
8. توجه به پاکيزگي، سرسبزي و زيبايي فضاهاي شهر ؛
9. ساماندهي وضعيت دفع زباله ها ؛
10. رفع يا کاهش انواع آلودگيهاي زيست محيطي ؛
11. ارتقاء کيفيت زيست محيطي شهر تهران و حفاظت از ميراث طبيعي، تاريخي شهر و توسعه فضاهاي عمومي و گردشگري با اجراي طرح هاي موضعي و موضوعي براي عمران و توسعه شهري تهران ؛
12. ساماندهي سيما و منظر شهري با تاکيد بر هويت معماري و شهرسازي ايراني – اسلامي ؛

6-13-2- وظايف سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهر تهران
– اعمال نظارت عالي در جهت ارتقاء كمي و كيفي فضاي سبز شهر تهران در قالب گروه‌هاي كارشناسي (ناظرين فضاي سبز- حفظ نباتات- بهداشت و محيط زيست)
– نظارت عالي بر عملكرد پيمانكاران شاغل در بخش فضاي سبز شهر تهران
– طراحي, اجرا و نظارت بر پروژه‌هاي پارك‌ها و فضاهاي سبز
– توليد و خريد و فروش گل و گياه و درخت و درختچه زينتي
– طراحي, اجرا و نظارت بر عمليات آبرساني فضاي سبز شهري
– جنگل‌كاري, توسعه و نگهداري جنگل‌هاي دست كاشت در قالب طرح عظيم كمربند سبز پيرامون شهر تهران
– اجراي طرح‌هاي آموزشي و پژوهشي
– تهيه آمار و اطلاعات مربوط به پارك‌ها و فضاهاي سبز
– ايجاد تمهيدات لازم براي تهيه شناسنامه درختان از طريق مناطق شهرداري
– اقدامات لازم در زمينه ارتقاء سطح دانش و بينش فني كاركنان فضاي سبز شهر تهران
– ايجاد ارتباط با مراكز علمي و دانشگاهي و ساير سازمان‌ها و اشخاص ذيربط داخل و خارج كشور
– تشكيل كميته‌هاي برنامه‌ريزي آب و خاك و فضاي سبز, دفع آفات و بيماري‌هاي گياهي و بررسي آلودگي‌ها
– تدوين آئين‌نامه‌هاي مربوط در ارتباط با طرح جامع فضاي سبز
– بررسي اراضي و املاك مناسب و پيشنهاد تغيير كاربري آنها به منظور تامين اهداف سازمان
– بازسازي فضاي متروك يا فرسوده بافت شهري و يا فضاهاي فرسايش يافته همجوار شهر و استفاده از آنها جهت تامين پارك و فضاي سبز و تفريحي مورد نياز با توجه به قوانين و مقررات مربوط با تصويب موردي شوراي سازمان
– بررسي و پيشنهاد مقررات, معيارها, آئين‌نامه‌ها و بهينه‌هاي مناسب حفظ و گسترش فضاي سبز جهت تصويب مراجع ذيربط
– شناسايي گونه‌هاي موجود درختي و درختچه‌اي و تهيه نقشه پراكندگي آنها در شهر تهران
– بررسي و شناسايي گونه‌هاي بومي درختي و درختچه‌اي تهران
– بررسي سازگاري اكولوژيكي گونه‌هاي گياهي زينتي با اقليم شهري و تعيين گونه‌هايي كه نسبت به آلودگي‌هاي زيست محيطي حساسيت و يا مقاومت دارند
– تعيين مناطق زيست محيطي شهر تهران در رابطه با مسائل گياهي
– فراهم آوردن تمهيدات لازم جهت كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با ايجاد فضاي سبز

7-13-2- خلاصه فعاليت‌هاي سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهر تهران
1- طراحي و احداث 1406 بوستان در سطح مناطق شهر تهران به مساحت 1544 هكتار
2- توسعه جنگلکاري در طرح کمربند سبز پيرامون شهر تهران به مساحت 25890 هکتار که بخشي از آنها تحويل ارگانهاي ذيربط گرديد.
3- تهيه طرح جامع شبکه آب خام فضاي سبز شهر تهران با ساماندهي 431 حلقه چاه، 45 رشته قنات و يک دهنه چشمه ، جهت آبياري فضاي سبز مناطق شهر تهران
4- طراحي 124 پروژه آبرساني و شبکه هاي آبياري تحت فشار در قالب طرح جامع آب خام فضاي سبز شهر تهران
5- مطالعه ، طراحي و اجراي فضاي سبز حاشيه بزرگراهها
6- توليد و ازدياد حدود 253 ميليون گياه زينتي جهت کاشت در پارکها و فضاي سبز شهر تهران
7- اجراي طرح قرق دامنه جنوبي کوههاي البرز (شمال تهران ) در مساحتي حدود 32 هزار هکتار
8- نظارت عالي بر امور حفظ و توسعه فضاي سبز و بهداشت محيط پارکهاي شهر تهران
9- برگزاري 76 دوره آموزش باغبانان با شرکت 5439 نفر
10- برگزاري 185 دوره آموزش کارشناسان فضاي سبز با شرکت 3623 نفر
11- چاپ و نشر 63 عنوان کتاب تخصصي ، فصلنامه علمي و آموزشي فضاي سبز در 73 مجلد
12- تهيه 450 عنوان دستور العمل آموزشي ، کاربردي ، اطلاع رساني و معرفي گل و گياه
13- اجراي 52 طرح پژوهشي مرتبط با حفظ و توسعه فضاي سبز
14- شرکت در 47 نمايشگاه داخلي و بين المللي جهت ارائه دستاوردهاي سازمان
15- برگزاري 8 همايش آموزشي و پژوهشي جهت بررسي مسائل فضاي سبز شهر تهران
16- اجراي طرح جهادي 137 در مناطق مختلف شهر تهران.
17- خريد و نصب نمايشگرهاي بزرگ (LED) در پارکهاي بزرگ شهر تهران
18 – طراحي و احداث نمازخانه در بوستانهاي شهر تهران
19 – اجراي پروژه ايجاد روشنايي بوستانهاي جنگلي لتمال کن و دوازده فروردين(ابريشم)
20 – احداث ، مرمت و بازسازي سرويسهاي بهداشتي مساجد شهر تهران.

8-13-2- فعاليتهاي در دست اقدام سازمان پارکها و فضاي سبز شهر تهران
1- توسعه ونگهداري سه هزار هکتار جنگلکاري در طرح کمربند سبز پيرامون شهر تهران.
2- طراحي و احداث 110 پارک محله اي ، منطقه اي و فرامنطقه اي در سطح شهر تهران، از جمله احداث بوستان مادر چيتگر ، بوستان نرگس (مادر قائم (عج)) ،بوستان جامع ري، بوستانهاي مسافر در مبادي ورودي شهر تهران ،بوستان ونک ، بوستان عبدالرحمن صوفي ، بوستان دروازه فرهنگي البرز (کوهستان ) و بوستان مينياتوري
3- برگزاري هفتمين نمايشگاه بين المللي گل و گياه شهر تهران در محل دائمي نمايشگاه تخصصي شهرداري تهران .
4- اجراي طرح آمايش بدنه بزرگراههاي امام علي (ع) – شهيد همت – يادگار امام – شهيد حکيم و شهيد چمران ، آزادگان و شيخ فضل ا… نوري با احداث ديواره خاک مسلح و نصب فلاور باکسهاي بتوني و نيز احداث فضاي سبز با استفاده از گونه هاي گياهي مقاوم و سازگار با شرايط آب و هوائي شهر تهران .
5- بازپيرايي و هرس درختان خيابان وليعصر (عج) و تهيه شناسنامه و پلاک کوبي الکترونيکي آنها
6- تکميل طرح تهيه اطلس و CD راهنماي بوستانهاي شهر تهران
7- چاپ کتب تخصصي فضاي سبز
8- برگزاري دوره آموزشي تخصصي کارشناسي و کارگري جهت کارشناسان و کارگران شاغل در فضاي سبز مناطق بيست و دوگانه
9- شرکت در نمايشگاه هاي داخلي جهت ارائه دستاوردهاي سازمان
10 – تهيه مقدمات برگزاري هشتمين نمايشگاه بين المللي گل و گياه شهر تهران با دعوت از دهها توليد کننده معتبر داخلي و خارجي
11- اجراي طرح جامع احياء و نظارت بر قنوات سطح شهر تهران
12 – اجراي 8 پروژه آّبرساني فضاي سبز با استفاده از تکنولوژي برتر آبياري تحت فشار با راندمان بالا در راستاي اجراي سياستهاي اصلاح الگوي مصرف
13 – تهيه خط مشي زيست محيطي سازمان و اصلاح و بهبود روشها ي متناسب و سازگار با محيط زيست در جهت رسيدن به توسعه پايدار ونيز پيگيري اخذ استاندارد ايزو 14001
14 – پيگيري تهيه طرح جامع فضاي سبز شهر تهران
9-13-2- پروژه هاي آتي سازمان پارکها و فضاي سبز شهر تهران
1- تکميل فار 2 طرح کمربندسبز پيرامون شهر تهران به مساحت کل پنجاه هزار هکتار براساس مصوبه کميسيون زيربنايي صنعت و محيط زيست هيئت محترم دولت
2- برنامه ريزي دقيق براي رسيدن به سرانه فضاي سبز استاندارد شامل حداقل 15 مترمربع فضاي سبز درون شهري 25 تا 30 مترمربع کل فضاي سبز براي هر شهروند با احداث دهها پارک محله اي، منطقه اي و فرامنطقه اي در نقاط مختلف شهر تهران به منظور نيل به توزيع عادلانه و متناسب فضاي سبز در مناطق مختلف با اولويت گذاري مناطق محروم شهر تهران
3- اجراي طرح جامع آموزش ضمن خدمت کليه پرسنل فضاي سبز مناطق شهرداري تهران در سطوح مختلف کارشناسي و کارگري از طريق آموزشهاي مستقيم بصورت برگزاري کلاسهاي آموزشي و آموزشهاي غيرمستقيم از طريق تهيه دستورالعملهاي کاربردي و اجرايي در رابطه با مسائل و مشکلات موجود در فضاي سبز شهر تهران
4- چاپ و نشر کتب تخصصي در زمينه رشته هاي مرتبط به منظور ارتقاء سطح دانش دست اندرکاران فضاي سبز شهر تهران
5- اجراي طرحهاي تحقيقاتي مرتبط با مشکلات و تنگناهاي موجود در امر حفظ و گسترش فضاي سبز شهر تهران جهت دستيابي به راهکارهاي مناسب علمي و اجرايي

چارت سازماني فعلي سازمان پارکها و فضاي سبز

14-2- مروري بر تحقيقات صورت گرفته در كشور
در ايران تحقيقات چندي در زمينه برون سپاري در صنايع مختلف صورت گرفته است . در بررسي پايان نامه هاي صورت گرفته تاكيد عمده بر تحقيقاتي بوده كه به لحاظ موضوعي برون سپاري مي باشد . حال به طور خلاصه به بررسي آنها مي

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید