د دارند، الزامی است[9].
مدلهای سرویس
در مدل سرویس، انواع گوناگون ابر بیانگر قالبی هستند که زیر ساختها در آن قرار میگیرد. اکنون محدوده شبکه، مدیریت و مسئولیتها به پایان میرسد و امور مربوط به بخش سرویسدهندهی ابر آغاز میشود. با پیشرفت محاسبات ابری فروشندگان، ابرهایی را با سرویس های مختلف مرتبط به کار خود عرضه مینمایند. با سرویسهایی که عرضه میشوند مجموعه دیگری از تعاریف به نام مدل سرویس در محاسبات ابری مطرح میشود. برای مدلهای سرویس، نامگذاریهای بسیاری صورت گرفته که همگی به فرم زیر تعریف شده اند:
XaaS,or “as a Service”
در حال حاضر در جهان سه نوع سرویس به صورت متداول شناخته می شود:
زیر ساخت به عنوان سرویس16
زیر ساخت به عنوان سرویس یا IaaS ماشینهای مجازی، فضای ذخیرهسازی مجازی، زیر ساخت های مجازی و سایر سخت افزارهای کاربردی را به عنوان منابع برای مشتریان فراهم میآورد. سرویسدهندهی IaaS تمامی زیر ساختها را مدیریت مینماید و در حالی که مشتریان مسئول باقی جنبههای استقرار میباشند. از جمله سیستم عامل، برنامهها و تعاملات سیستم با کاربر و غیره.
در جدول 2-1 تعدادی از سرویس دهندگان شناخته شده در حوزه IaaS به همراه توصیفی کوتاه از نوع سرویس ارائه شده آنها آورده شده است.

جدول2-1 : سرویس دهندگان زیر ساخت به عنوان سرویس
سازمان
سرویس/ ابزار
توصیف
لایه-سطح
آمازون
Elastic Compute Cloud
سرور مجازی
IaaS- سرویس منبع مجازی

Dynamo
سیستم ذخیره سازی مبتنی بر کلید-ارزش17
IaaS- سرویس زیرساخت پیشرفته

Simple Storage Service
سیستم ذخیره سازی دسته ای
IaaS- سرویس زیر ساخت پایه

SimpleDB
پایگاه داده به عنوان سرویس
IaaS- سرویس زیر ساخت پیشرفته

CloudFront
تحویل محتوا
IaaS- سرویس زیر ساخت پیشرفته

SQS
سرویس صف و زمانبندی
IaaS- سرویس زیر ساخت پیشرفته
AppNexus
AppNexus Cloud
سرور مجازی
IaaS- سرویس منبع مجازی
گوگل
Google Big Table
سیستم توزیع شده برای ذخیره سازی
IaaS- سرویس زیر ساخت پیشرفته

Google File System
سیستم- فایل توزیع شده
IaaS- سرویس زیر ساخت پایه
اچ پی
iLO
مدیریت خاموشی سرور
IaaS- سرویس منبع فیزیکی

Tycoon
سیستم مدیریت منابع محاسباتی در کلاسترها
IaaS- سرویس منبع مجازی
Joyent
Accelerator
سرور مجازی
IaaS- سرویس منبع مجازی

Connector
سرور مجازی از قبل تنظیم شده
IaaS- سرویس زیر ساخت پیشرفته

BingoDisk
دیسک ذخیره سازی
IaaS- سرویس زیر ساخت پایه
Bluelock
Bluelock Virtual Cloud Computing
سرور مجازی
IaaS- سرویس منبع مجازی

Bluelock Virtual Recovery
بازیابی مصیبت و شکست
IaaS- سرویس زیر ساخت پیشرفته
Emulab
Emulab Network Testbed
بستر آزمایش شبکه
IaaS- سرویس منبع فیزیکی
ENKI
ENKI Virtual Private Data Centers
منابع دیتا سنتر مجازی بنابر تقاضا
IaaS- سرویس منبع مجازی
EU Resevoir Project
Open Nebula
موتور مجازی زیرساخت(متن باز)
IaaS- سرویس منبع مجازی
FlexiScale
FlexiScale Cloud Computing
سرور مجازی
IaaS- سرویس منبع مجازی
GoGrid
Cloud Hosting
سرور مجازی
IaaS- سرویس منبع مجازی

Cloud Storage
فضای ذخیره سازی
IaaS- سرویس زیر ساخت پایه
Nirvanix
Nirvanix Storage Delivery Network
دیسک ذخیره سازی
IaaS- سرویس زیر ساخت پیشرفته
OpenFlow
OpenFlow
شبیه سازی شبکه
IaaS- سرویس زیر ساخت پیشرفته
RackSpace
Masso Cloud Sites
سرور مجازی از پیش تنظیم شده
IaaS- سرویس زیر ساخت

Masso Cloud Storage
دیسک ذخیره سازی
IaaS- سرویس زیر ساخت پایه

Masso Cloud Severs
سرور مجازی
IaaS- سرویس منبع مجازی
Skytap
Skytap Virtual Lab
محیط آزمایشگاه مجازی فناوری اطلاعات
IaaS- سرویس زیر ساخت
Terremark
Infinistructure
سرور مجازی
IaaS- سرویس منبع مجازی
UCSB
Eucalyptus
نسخه متن باز EC2 آمازون
IaaS- سرویس منبع مجازی
10gen
Mongo DB
پایگاه داده برای ذخیره سازی ابری
IaaS- سرویس زیر ساخت پیشرفته

Babble Application Server
سرور برنامه های تحت وب برای استقرار ابری
IaaS- سرویس زیر ساخت پیشرفته

سکو به عنوان سرویس18
سکو به عنوان سرویس یاPaaS ، ماشینهای مجازی، سیستمهای عامل، برنامهها، سرویسها، چارچوبهای توسعه، تراکنشها و ساختارهای کنترلی را فراهم میآورد. مشتری میتواند برنامههای خود را بر روی زیر ساخت ابر قرار دهد و یا اینکه از برنامههایی استفاده کند که با استفاده از زبانها و ابزارها نوشته شدهاند و توسط سرویس دهندهیPaaS پشتیبانی می شوند. سرویسدهنده زیرساخت ابر، سیستمهای عامل و نرمافزارهای فعالسازی را فراهم میآورد. مشتری مسئول نصب و مدیریت برنامههایی که قرار داده است، میباشد.
در جدول 2-2 تعدادی از سرویس دهندگان شناخته شده در حوزه PaaS به همراه توصیفی کوتاه از نوع سرویس ارائه شده آنها آورده شده است.

جدول2-2 : سرویس دهندگان سکو به عنوان سرویس
سازمان
سرویس/ابزار
توصیف
لایه-سطح
Akamai
EdgePlatform
تحویل برنامه کاربردی، محتوا و سایت
PaaS
مایکروسافت
Azure
محیط توسعه و اجرا برای برنامه های کاربردی مایکروسافت
PaaS

Live Mesh
بستری برای به هنگام سازی، اشتراک و دسترسی به دامنه وسیعی از دستگاه هایی با سیستم عامل مایکروسافت
PaaS
فیس بوک
Facebook Platform
بستر آزمایش شبکه
PaaS
گوگل
App Engine
محیط اجرایی قابل گسترش برای برنامه های تحت وب نوشته شده در زبان پایتون
PaaS
NetSuite
SuiteFlex
جعبه ابزاری برای سفارشی سازی برنامه های کاربردی کسب و کار آنلاین همین شرکت
PaaS
Salesforce
Force.com
ساخت و تحویل برنامه های کاربردی در کلاس کسب و کار
PaaS
Sun
Caroline
بستر قابل گسترش افقی برای توسعه و استقرار سرویس های تحت وب
PaaS
Zoho
Zoho Creator
جعبه ابزاری برای ساخت و تحویل برنامه های کاربردی در کلاس کسب و کار و به شکل بنابر بر تقاضا
PaaS

نرمافزار به عنوان سرویس19
نرمافزار به عنوان سرویس یا SaaS یک محیط کاملاً عملیاتی برای مدیریت برنامهها و واسط کاربری است. در مدل SaaS برنامه از طریق یک برنامه واسط (معمولاً مرورگر) به مشتری سرویس میدهد و مسئولیت مشتری با ورود داده شروع و با مدیریت داده و تعاملات کاربری پایان مییابد. همه چیز مربوط به برنامه تا زیر ساخت در حوزهی مسئولیت فروشنده است.
در جدول 2-3 تعدادی از سرویس دهندگان شناخته شده در حوزه SaaS به همراه توصیفی کوتاه از نوع سرویس ارائه شده آنها آورده شده است.
جدول2-3 : سرویس دهندگان نرم افزار به عنوان سرویس
سازمان
سرویس/ابزار
توصیف
لایه-سطح
گوگل
Google Docs
بسته نرم افزاری آفیس آنلاین
SaaS

Google Maps API
رابط برنامه نویس سرویس نقشه گوگل به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا نقشه گوگل را در سایت های خود جاسازی کنند
SaaS- سرویس ساده
OpenID Foundation
OpenSocial
یک رابط برنامه نویسی کاربردی مشترک برای برنامه های شبکه های اجتماعی
SaaS-سرویس مرکب

OpenID
یک سیستم توزیع شده که به کاربران این اجازه را می دهد تا تنها با یک شناسه دیجیتال بتوانند از سایتها مختلف استفاده نمایند.
SaaS- سرویس ساده
مایکروسافت
Office Live
بسته نرم افزاری آفیس آنلاین
SaaS
Salesforce
Salesforce.com
بسته نرم افزاری مدیریت روابط مشتریان
SaaS

این سه مدل متفاوت سرویس به نام مدل SPI 20 محاسبات ابری شناخته میشوند. گرچه تاکنون از مدلهای سرویس بسیاری نام برده شد، staas 21 فضای ذخیرهسازی به عنوان سرویس؛ idaas 22 هویت به عنوان سرویس؛ cmaas 23 توافق به عنوان سرویس؛ و غیره، با این وجود سرویس های SPI تمامی باقی سرویسهای ممکن را نیز در بر میگیرد. IaaS دارای حداقل سطوح عاملیت مجتمع شده و پایین ترین سطوح مجتمع سازی میباشد و SaaS دارای بیشترینها است. یک PaaS یا سکو به عنوان سرویس خصوصیات مجتمع سازی، میانافزارها و سایر سرویسهای هماهنگساز را به مدل IaaS یا زیر ساخت به عنوان سرویس میافزاید. هنگامی که که یک فروشندهی محاسبات ابری، نرمافزاری را بر روی ابر عرضه میکند، با استفاده از برنامه و پرداخت فوری، یک عملیات SaaS انجام می گیرد. با SaaS مشتری برنامه را در صورت نیاز استفاده میکند و مسئول نصب، نگهداری و تعمیر برنامه نیست.

مدل‌های پیاده‌سازی
در تعریف NIST (انستیتوی ملی استاندارد ها و فناوری ها) مدل های استقرار ابر به چهار صورت زیر است:

شکل 2-2 : الگوي استقرار ابر[29]

ابر عمومی24
ابر عمومی یا ابر خارجی توصیف کننده محاسبات ابری در معنای اصلی و سنتی آن است. سرویس‌ها به صورت دینامیک و از طریق اینترنت و در واحدهای کوچک از یک عرضه کننده شخص ثالث تدارک داده می‌شوند و عرضه کننده منابع را به صورت اشتراکی به کاربران اجاره می‌دهد و بر اساس مدل محاسبات همگانی و مشابه صنعت برق و تلفن برای کاربران صورتحساب می‌فرستد. این ابر برای استفاده همگانی تعبیه شده و جایگزین یک گروه صنعتی بزرگ که مالک آن یک سازمان فروشنده ی سرویس های ابری می باشد.
ابر گروهی25
ابر گروهی در جایی به وجود می‌آید که چندین سازمان نیازهای یکسان دارند و به دنبال این هستند که با به اشتراک گذاردن زیرساخت از مزایای محاسبات ابری بهره‌مند گردند. به دلیل اینکه هزینه‌ها بین کاربران کمتری نسبت به ابرهای عمومی تقسیم می‌شود، این گزینه گران‌تر از ابر عمومی است اما میزان بیشتری از محرمانگی، امنیت و سازگاری با سیاست‌ها را به همراه می‌آورد.
ابر ترکیبی26
یک ابر ترکیبی متشکل از چندین ارائه دهنده داخلی و یا خارجی، گزینه مناسبی برای بیشتر مؤسسات تجاری می‌باشد. با ترکیب چند سرویس ابر کاربران این امکان را می‌یابند که انتقال به ابر عمومی را با دوری از مسائلی چون سازگاری با استانداردهای شورای استانداردهای امنیت داده‌های کارت های پرداخت آسان تر سازند.
ابر خصوصی27
ابر خصوصی یک زیر ساخت محاسبات ابری است که توسط یک سازمان برای استفاده داخلی آن سازمان به وجود آمده‌است. عامل اصلی که ابرهای خصوصی را از ابرهای عمومی تجاری جدا می‌سازد، محل و شیوه نگهداری از سخت افزار زیرساختی ابر است. ابر خصوصی امکان کنترل بیشتر بر روی تمام سطوح پیاده سازی ابر (مانند سخت افزار، شبکه، سیستم عامل، نرم افزار) را فراهم می‌سازد. مزیت دیگر ابرهای خصوصی امنیت بیشتری است که ناشی از قرارگیری تجهیزات در درون مرزهای سازمان و عدم ارتباط با دنیای خارج ناشی می‌شود. اما بهره گیری از ابرهای خصوصی مشکلات ایجاد و نگهداری را به همراه دارد. یک راه حل میانه برای دوری از مشکلات ابرهای خصوصی و در عین حال بهره مند شدن از مزایای ابرهای خصوصی، استفاده از ابر خصوصی مجازی است. به عنوان نمونه می‌توان از ابر خصوصی مجازی آمازون نام برد.

مشخصات محاسبات ابري
مشخصات کلیدي توسط ابر در شکل 2-3 نشان داده شده است و در قسمت زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:

شکل 2-3 : مشخصات محاسبات ابري[28]
مجازي شده28 : منابع (یعنی محاسبه کردن، ذخیره سازي و ظرفیت شبکه) در ابرها تصور می شوند و این روش در سطوح مختلف مثل 29vm و سطوح بسته بدست می آید[9]. اصلی ترین آن در سطح ماشین مجازي است که در آن برنامه هاي کاربردي متفاوت در سیستم هاي عملکردي با همان ماشین فیزیکی اجرا می شوند. سطح سکو باعث نقشه برداري برنامه هاي کاربردي در یک یا چند منبع می شود که توسط فراهم آورندگان زیرساخت ابري پیشنهاد شده است.
سرویس گرا:

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید