قرار دهیم. در شکل های 4-3 و 4-4 مشاهده می شود که نسبت قیمت اجاره بها با افزایش پردازنده ها به مراتب بیشتر از نسبت قیمت اجاره بها با افزایش ماشین های مجازی است.

شکل 4-3 : مقایسه قیمت اجاره بها با افزایش تعداد پردازنده

شکل 4-4 : مقایسه قیمت اجاره بها با افزایش تعداد ماشین مجازی
در شکل 4-4 هر ماشین مجازی دارای پردازنده های 4 هسته ای می باشد، یعنی 10 ماشین مجازی دارای 80 هسته می باشد که می تواند 80 برنامه را به صورت جداگانه اجرا کند که در واقع کار 80 پردازنده را انجام می دهد.

در این قسمت سعی می کنیم پروتکلی که در فصل قبل بیان شد را در نرم افزار شبیه ساز شبکه Glomosim پیاده سازی کرده ونتایج شبیه سازی آن را برای سناریو های مختلف ارائه کنیم.
شرایط محیط شبیه سازی
برای شبیه سازی روش RNP از نرم افزار شبیه ساز Glomosim استفاده شده است [20].
پارامترهای شبیه سازی در جدول 4-1 آمده است:

جدول 4 -1 : شرایط محیط شبیه سازی
سناریوی دوم
سناریوی اول
پارامترها
300 s
300 s
زمان شبیه سازی
2250 x 2250 m2
6750 x 6750 m2
ناحیه شبیه سازی
250 m/s
250 m/s
اندازه Grid واحد
320
770-2280
تعداد گره ها
350 m
350 m
دامنه انتقال
54 m/s
54 m/s

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید