استفاده از الگوي زیرساخت سرویس گرا به کار می رود که در آن همه اجزا در شبکه به عنوان یک سرویس در دسترس هستند، چه نرم افزار باشد، چه سکو یا هر زیرساختی که به عنوان سرویس پیشنهاد می کنند.

انعطاف پذیري30 : منابع (یعنی محاسبه کردن، ذخیره سازي و ظرفیت شبکه) براي برنامه هاي کاربردي ابر موردنیاز هستند که می توانند به صورت پویا و مختلف مقرر می شوند. یعنی افزایش یا کاهش در زمان اجرا بستگی به نیازهاي 31QOS کاربر دارد. فراهم کنندگان ابر اصلی مثل آمازون حتی سرویس هایی را براي توسعه عمودي و توسعه افقی در براساس نیازهاي برنامه هاي کاربردي میزبان دارد.

پویا و توزیع شده: گرچه منابع ابر، مجازي شده اند، آنها اغلب در عملکردهاي بالا یا سرویس هاي ابر قابل اطمینان توزیع می شوند. این منابع انعطاف پذیر و می توانند بر طبق نیازهاي مشتري سازگاري یابند مثل: نرم افزار، پیکربندي شبکه و غیره[10].

اشتراك (اقتصاد مقیاسی)32: زیرساخت ابرها هر جایی است که منابع هاي متعدد از خود کاربر بر طبق نیازهاي برنامه کاربردی خود استفاده می کنند، مشترك می شوند. این الگوي اشتراکی به عنوان الگوي اجاره چندگانه33 نیز می باشد. به طور کلی، کاربران نه دارای کنترل مستقیم بر منابع فیزیکی هستند و نه از تخصیص منابع و اینکه با چه کسانی مشترك شده اند، خبر دارند.

بازارگرا (پرداخت – در ازاي – میزان استفاده): در محاسبات ابري، کاربران براساس پرداخت – در ازاي – میزان استفاده براي سرویس ها پرداخت می کنند. الگوي قیمت گذاري می تواند با توجه به انتظار برنامه هاي کاربردي در کیفیت سرویس متفاوت باشد. فراهم آورندگان ابر IaaS مثل منابع قیمت ها در آمازون از الگوهایی بازاري مثل الگوهاي قیمت گذاري کالاها یا زمان پرداخت آنها استفاده می کنند. یک الگوي قیمت گذاري توسط Thualsiram و Allenofor براي منابع مجهز پیشنهاد شده است که می تواند به عنوان اساسی براي منابع ابر استفاده شوند. این خصوصیت، بعد بهره برداري از محاسبات ابري را بیان می کند. یعنی، سرویس هاي ابري به عنوان سرویس های سنجیده شده34 هستند که در آن فراهم کنندگان داراي الگوي محاسباتی براي اندازه گیري کاربردها از سرویس ها هستند که به توسعه برنامه هاي قیمت گذاري متفاوت کمک می کند. الگوي محاسباتی به کنترل و بهینه سازي از منابع کمک می کند.[16]
خودمختار35 : براي فراهم کردن سرویس هاي قابل اطمینان در حد بالا، ابرها رفتاري مستقل را با مدیریت خودشان در دگردیسی36 عملکرد یا شکست نشان می دهند.

مزايای محاسبات ابری
 
کارمان را با بيان مزاياي متعددي که توسط محاسبات ابری ارائه مي شود آغاز مي کنيم. وقتي شما به سمت استفاده از ابر مي رويد، به چيزهاي زير دست پيدا مي کنيد:
 
هزينه هاي کامپيوتري کمتر: شما براي اجراي برنامه هاي کاربردي مبتني بر وب، نيازي به استفاده از يک کامپيوتر قدرتمند و گران قيمت نداريد. از آن جائي که برنامه هاي کاربردي بر روي ابر اجرا مي شوند، نه بر روي يک کامپیوتر رو میزی. کامپیوتر رومیزی شما نيازي به توان پردازشي زياد يا فضاي ديسک سخت که نرم افزارهاي دسکتاپ محتاج آن هستند ندارد. وقتي شما يک برنامه کاربردي تحت وب را اجرا مي کنيد، کامپیوتر شما مي تواند ارزان تر، با يک ديسک سخت کوچک تر، با حافظه کم تر و داراي پردازنده کارآمدتر باشد. در واقع، کامپیوتر شما در اين سناريو حتي نيازي به يک درايو CD يا DVD هم ندارد زيرا هيچ نوع برنامه نرم افزاري بار نمي شود و هيچ سندي نياز به ذخيره شدن بر روي کامپيوتر ندارد.

کارآيي توسعه يافته:  با وجود برنامه هاي کم تري که منابع کامپيوترشما، خصوصاً حافظه آن را به خود اختصاص مي دهند، شما شاهد کارآيي بهتر کامپيوتر خود هستيد. به عبارت ديگر کامپيوترهاي يک سيستم محاسبات ابری، سريع تر بوت و راه اندازي مي شوند زيرا آن ها داراي فرآيندها و برنامه هاي کم تري هستند که به حافظه بار مي شود.
 
هزينه هاي نرم افزاري کم تر:  به جاي خريد برنامه هاي نرم افزاري گران قيمت براي هر کامپيوتر، شما مي توانيد تمام نيازهاي خود را به صورت رايگان برطرف کنيد. بله درست است، اغلب برنامه هاي کامپیوتري محاسبات ابری که امروزه عرضه مي شوند، نظير Google Docs، کاملاً رايگان هستند. اين، بسيار بهتر از پرداخت 200 دلار يا بيشتر براي خريد برنامه office مايکروسافت است که اين موضوع به تنهايي مي تواند يک دليل قوي براي سوئيچ کردن به محاسبات ابری محسوب شود.
 
ارتقاي نرم افزاري سريع و دائم:  يکي ديگر از مزاياي مربوط به نرم افزار در  محاسبات ابری اين است که شما ديگر نيازي به بروز کردن نرم افزارها و يا اجبار به استفاده از نرم افزارهاي قديمي، به دليل هزينه زياد ارتقاي آن ها نداريد. وقتي برنامه هاي کاربردي، مبتني بر وب باشند، ارتقاها به صورت اتوماتيک رخ مي دهد و دفعه بعد که شما به ابر وارد شوید به نرم افزار اعمال مي شوند. وقتي شما به يک برنامه کاربردي مبتني بر وب دسترسي پيدا مي کنيد، بدون نياز به پرداخت پول براي دانلود يا ارتقاي نرم افزار، از آخرين نسخه آن بهره مند مي شويد.
 
سازگاري بيشتر فرمت اسناد:  نيازي نيست که شما نگران مسئله سازگاري اسنادي که بر روي کامپیوتر خود ايجاد مي کنيد با ساير سيستم عامل ها يا ساير برنامه هاي کاربردي ديگران باشيد. در دنيايي که اسناد 2007Word نمي تواند بر روي کامپيوتري که 2003Word را اجرا مي کند باز شوند، تمام اسنادي که با استفاده از برنامه هاي کاربردي مبتني بر وب ايجاد مي شوند مي تواند توسط ساير کاربراني که به آن برنامه کاربردي دسترسي دارند خوانده شوند. وقتي همه کاربران اسناد و برنامه هاي کاربردي خود را بر روي ابر به اشتراک مي گذارند، هيچ نوع ناسازگاري بين فرمت ها به وجود نخواهد آمد.
 
ظرفيت نامحدود ذخيره سازي:  محاسبات ابری ظرفيت نامحدودي براي ذخيره سازي در اختيار شما قرار مي دهد. ديسک سخت 200 گيگابايتي فعلي کامپيوتر رومیزی شما در مقايسه با صدها پتابايت (يک ميليون گيگابايت) که از طريق ابر در دسترس شما قرار مي گيرد اصلا چيزي به حساب نمي آيد. شما هر چيزي را که نياز به ذخيره کردن آن داشته باشيد مي توانيد ذخيره کنيد.
 
قابليت اطمينان بيشتر به داده:  برخلاف محاسبات دسکتاپ، که در آن يک ديسک سخت مي تواند تصادم کند و تمام داده هاي ارزشمند شما را از بين ببرد، کامپيوتري که بر روي ابر تصادم کند نمي تواند بر داده هاي شما تاثير بگذارد. اين همچنين بدان معنا است که اگر کامپيوترهاي شخصي شما نيز تصادم کنند، تمام داده ها هنوز هم آن جا و برروي ابر وجود دارند و کماکان در دسترس شما هستند. در دنيايي که تنها تعداد اندکي از کاربران به طور مرتب و منظم از داده هاي مهم و حساس خود نسخه پشتيبان تهيه مي کنند، محاسبات ابری حرف آخر در زمينه محافظت از داده ها به شمار مي رود.
 
دسترسي جهاني به اسناد:  آيا تا به حال کارهاي مهم خود را از محيط کار به منزل برده ايد؟ و يا تاکنون به همراه بردن يک يا چند فايل مهم را فراموش کرده ايد؟ اين موضوع در محاسبات ابری رخ نمي دهد زيرا شما اسناد و فايل هاي مهم  خود را همراه خود حمل نمي کنيد. در عوض، اين اسناد و فايل ها بر روي ابر مي مانند و شما مي توانيد از هرجايي که يک کامپيوتر و اتصال اينترنتي وجود داشته باشد به آن دسترسي پيدا کنيد. شما در هر کجا که باشيد به سرعت مي توانيد به اسناد خود دسترسي پيدا کنيد و به همين دليل، نيازي به همراه داشتن آن ها نخواهيد داشت.
 
در اختيار داشتن آخرين و جديدترين نسخه:  يکي ديگر از مزاياي مرتبط با اسناد در محاسبات ابری اين است که وقتي شما يک سند را در خانه ویرایش مي کنيد، اين نسخه ویرایش شده همان چيزي است که وقتي در محل کار خود به آن دسترسي مي يابيد مشاهده مي کنيد. ابر همواره، آخرين نسخه از اسناد شما را ميزباني مي کند و تا وقتي شما به اينترنت و ابر متصل باشيد، هيچ گاه در معرض خطر استفاده از يک نسخه تاريخ گذشته نخواهيد بود.

همکاري گروهي ساده تر:  به اشتراک گذاشتن اسناد، شما را مستقيماً به همکاري بر روي اسناد رهنمون مي کند. براي بسياري از کاربران، اين يکي از مهم ترين مزاياي استفاده از محاسبات ابری محسوب مي شود زيرا چندين کاربر به طور همزمان مي توانند برروي اسناد و پروژه ها کار کنند، به دليل اين که اسناد بر روي ابر ميزباني مي شوند، نه بر روي کامپيوترهاي منفرد، همه چيزي که شما نياز داريد يک کامپيوتر با قابليت دسترسي به اينترنت است.
 
مستقل از سخت افزار:  در نهايت، در اين جا به آخرين و بهترين مزيت محاسبات ابری اشاره مي کنيم. شما ديگر مجبور نيستيد به يک شبکه يا يک کامپيوتر خاص محدود باشيد. کافي است کامپيوتر خود را تغيير دهيد تا ببينيد برنامه هاي کاربردي و اسناد شما کماکان و به همان شکل قبلي، بر روي ابر در اختيار شما هستند. حتي اگر از ابزار پرتابل نيز استفاده کنيد، باز هم اسناد به همان شکل در اختيار شما هستند. ديگر نيازي به خريد يک نسخه خاص از يک برنامه براي يک وسيله خاص، يا ذخيره کردن اسناد با يک فرمت مبتني بر يک ابزار ويژه نداريد. فرقي نمي کند که شما از چه نوع سخت افزاري استفاده مي کنيد زيرا اسناد و برنامه هاي کاربردي شما در همه حال به يک شکل هستند.
محاسبات ابری که در اواخر سال 2007 پا به عرصه ظهور گذاشت، هم اکنون به دلیل توانایی اش در ارائه زیرساخت فن آوری پویا و بسیار منعطف، محیط های محاسباتی تضمین شده از نظر کیفیت و همچنین سرویس های نرم افزاری قابل پیکربندی به موضوع داغ مبدل شده است. در گزارش گوگل Trends و همانطور که در شکل 2-4 مشاهده می کنید، محاسبات ابری که از تکنولوژی مجازی سازی بهره می برد، محاسبات گریدی را پشت سر گذاشته است.

شکل2-4 : تمایل به سمت محاسبات ابری[35]
پروژه های متعددی در حوزه صنعت و دانشگاه بر روی محاسبات ابری آغاز شده است وشرکت های بسیار بزرگی با این موضوع درگیر شده اند و این نشان از توجه عمومی به سمت این پدیده نوین است.

نقاط ضعف محاسبات ابری
چند دلیل وجود دارد که ممکن است با استناد به آن ها شما نخواهید از محاسبات ابری استفاده کنید. در این جا به ریسک های مرتبط با استناد از محاسبات ابری اشاره می کنیم:
نیاز به اتصال دائمی به اینترنت دارد: در صورتی که شما نتوانید به اینترنت متصل شوید، محاسبات ابری غیر ممکن خواهد بود. از آن جائی که شما باید برای ارتباط با برنامه های کاربردی و اسناد خود به اینترنت متصل باشید، اگر یک ارتباط اینترنتی نداشته باشید نمی توانید به هیچ چیزی، حتی اسناد خودتان دسترسی پیدا کنید. نبود یک ارتباط اینترنتی، به معنای نبود کار است. وقتی شما آفلاین هستید، محاسبات ابری کار نمی کند.
با اتصال های اینترنتی کم سرعت کار نمی کند: به همان شکلی که در بالا اشاره شد، یک ارتباط اینترنتی کم سرعت نظیر نمونه ای که در سرویس های Dial-up دیده می شود، در بهترین حالت، استفاده از محاسبات ابری را با دردسرهای فوق العاده ای همراه می کند و اغلب اوقات، استفاده از آن را غیرممکن می سازد. برنامه های کاربردی تحت وب و همچنین اسنادی که بر روی ابر ذخیره شده اند برای دانلود شدن به پهنای باند بسیار زیادی نیاز دارند. اگر شما از یک اینترنت Dial-up استفاده می کنید، اعمال تغییر در یک سند یا رفتن از یک صفحه به صفحه دیگر همان سند ممکن است برای همیشه به طول بینجامد. و البته در مورد بار شدن یک سرویس غنی از امکانات حرفی نمی زنیم. به عبارت دیگر، محاسبات ابری برای افرادی که از اینترنت باند پهن استفاده نمی کنند، نیست.
می تواند کند باشد: حتی در یک ارتباط اینترنتی سریع نیز، برنامه های کاربردی تحت وب می توانند گاهی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید