نقش قدرت های منطقه ای در تحولات سوریه

نقش قدرت های منطقه ای در تحولات سوریه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد
رشته مطالعات منطقه ای( گرایش خاورمیانه و شمال آفریقا )
عنوان:
نقش قدرت های منطقه ای در تحولات سوریه
استاد راهنما:
دکتر اصغر جعفری ولدانی
استاد مشاور:
دکتر علی آدمی
نگارش:
سید علی نجات
تابستان۹۲
تقدیم به
او که شوق دانستن را در وجودم نهاد
و
تقدیم به
کسانی که عاشقانه روشنی وجودشان، چراغ هدایتم شد
پدر، مادر و خانواده ام.
تقدیر و تشکر

خدای من! با نعمتت مرا آغاز کردی، بیش از آنکه چیزی به یاد آمدنی باشم. ستایش یگانه ای را که حضورش، همواره روح پویایی را در زندگانی ام می دمد و آوای هلهه در ستارگان را نوید می دهد.
رحمت واسعه خداوندی فرصتی داد تا به اقتضای توان و وسع خود از محضر اساتید گرانقدر بهره جویم و ره توشه ای از بار علمی ایشان برگیرم. از استاد راهنمای بزرگوارم جناب آقای دکتر جعفری ولدانی به خاطر راهنمائی هایشان در انجام این پایان نامه قدردانی و سپاس گذاری می نمایم. بزرگ انسانی که داشته های امروزم را مدیون الطاف دیروز ایشان هستم. همچنین از استاد مشاور جناب آقای دکتر علی آدمی صمیمانه قدردانی می نمایم.
از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر طباطبایی که به عنوان داور، زحمت بازخوانی این پایان نامه را به عهده داشتند و نظرات ارزنده ای در هر چه بهتر شدن آن ارائه نمودند کمال سپاسگزاری را دارم.
چکیده
شروع اعتراضات سوریه از مارس ۲۰۱۱ پس از دومینوی انقلاب های عربی، اگر چه با خواسته های مردمی همراه بود، اما با فاصله ای اندک صحنه سیاسی سوریه را شاهد اغتشاشات و ناآرامی هایی کرد که متأثر از حمایت ها و دخالت های خارجی بود. با شکل گیری بحران سیاسی در سوریه، بازیگران منطقه ای مطابق مقدورات و محذورات خود، همچنین با تبعیت از آموزه‌های رئالیستی حاکم بر سیاست خارجی خود که مبتنی بر آموزه‌های واقعگرایانه می باشد؛ در صدد تأمین حداکثر منافع ملی خویش در ابعاد گوناگون از طریق مشارکت در بحران سوریه بوده اند. در همین راستا پرسش اصلی این است که نقش قدرت های منطقه ای در تحولات سوریه چیست؟ فرضیه اصلی نگارنده این است که رقابت، تضاد منافع و دیدگاه های متعارض قدرت های منطقه ای، موجب پیچیدگی، تشدید تحولات و تداوم بحران در سوریه شده است. نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و الکترونیکی می باشد؛ فصول مختلف پژوهش در جهت تحقق فرضیه مزبور طراحی و سازماندهی شده است. همچنین یافته های پژوهش از این امر حکایت دارد که تعارض منافع میان بازیگران منطقه ای تأثیرگذار در بحران سوریه، بازی با حاصل جمع جبری صفر را ایجاد کرده است. این نوع نگاه مانع هر گونه سازش، و راه حل سیاسی برای خروج از بحران سیاسی در سوریه شده است. این امر به نوبه ی خود علاوه بر پیچیدگی بیش از پیش بحران سوریه، موجب افزایش حجم منازعاتی آن نیز گردیده است. مجموعه این شرایط و شکاف های عمده داخلی در کنار متغیرهای مؤثر و مداخله گر منطقه ای و بین المللی، موجب تشدید تحولات و تداوم بحران در سوریه شده است و راه حل سیاسی برای خروج از بحران را دشوار ساخته است.

واژگان کلیدی:
بحران سوریه، قدرت های منطقه ای، محور محافظه کار، محور مقاومت، رقابت منطقه ای، موازنه منطقه ای.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- طرح و تبیین موضوع…………………………………………………………………………………………………………………۱

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

  •  
    1. اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۲

    

    

    1. سوال اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..۲

    

    

    1. فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۳

    

    

    1. تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………………………………۳

    

    

 

 

۱-۵-۱- قدرت منطقه ای………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۵-۲- بحران……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۵-۳- موازنه قدرت……………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۵-۴- ژئوپلیتیک………………………………………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۵-۵- بیداری اسلامی………………………………………………………………………………………………………………………….۴

 

 

 

  •  
    1. سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………۴

    

    

    1. متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۶

    

    

    1. روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..۶

    

    

    1. موانع و محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………..۶

    

    

    1. سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۶

    

    

 

 

فصل دوم : چارچوب نظری
۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۲-۲- تاریخچه موازنه قدرت………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۳-۲- شیوه های تامین و حفظ موازنۀ قدرت …………………………………………………………………………………….۱۱
۴-۲- رویکردهای نظری به موازنه قدرت……………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۴-۱- نظریه کلاسیک واقع گرا………………………………………………………………………………………………………..۱۳

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *