پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی

 

موضوع :

بررسي وضعيت موجود و ارائه راهكارهاي نوين تامين منابع مالي آموزش و پرورش مبتني بر درآمدهاي مالياتي در استان سمنان

 

استاد راهنما :

دکتر عبدالرحيم نوه ابراهيم

 

استاد مشاور :

دکتر يعقوب انتظاري

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                     صفحه

اختصار پژوهش : ………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 3

اظهار مسئله :…………………………………………………………………………………………………… 4

ضرورت و اهمیت پژوهش :………………………………………………………………………………….. 6

اهداف پژوهش :……………………………………………………………………………………………….. 7

سوال های پژوهش:………………………………………………………………………………………….. 7

تعریف عملیاتی:………………………………………………………………………………………………. 8

 واژه تامين منابع مالي آ.پ :……………………………………………………………………………….. 9

فصل 2:ادبیات و پیشینه پژوهش

تامين منابع مالي آموزش و پرورش در جهان :…………………………………………………………. 11

سابقه تاریخی مطالعات مالیه و الگوهای تامین منابع مالی آموزش و پرورش: ……………………. 11

بحران تامين منابع مالي آموزش و پرورش در جهان :…………………………………………………. 13

ماليات هاي عمومي :………………………………………………………………………………………… 15

منابع تامين مالي جايگزيني :………………………………………………………………………………. 19

تامين منابع مالي خصوصي: ……………………………………………………………………………….. 19

تامين منابع مالي از طريق جوامع محلي : ……………………………………………………………….. 20

چهارچوب کلی روشهای مختلف تامین منابع مالی آموزش و پرورش :……………………………… 20

تامین منابع مالی دانش آموزان : ………………………………………………………………………….. 24

دانش آموزان معمولا هزینه های تحصیل را به چهار طریق می توانند تامین کنند :……………….. 25

طرفداری مالی دانش آموزان : کمک تحصیلی :…………………………………………………………….. 26

طرفداری مالی دانش آموزان : وام قرض الحسنه :………………………………………………………… 26

درآمد حاصل از فعالیتهای تجاری :………………………………………………………………………… 27

انواع دارایی های وقفی :……………………………………………………………………………………. 28

هدف از نگهداری دارایی های وقفی :…………………………………………………………………….. 29

مالیاتهای خاص و مالیات لیست حقوق ( Payroll Taxes ) :……………………………………… 31

تاریخچه و تجارب جهانی :………………………………………………………………………………….. 31

توجیه مالیات لیست حقوق :………………………………………………………………………………… 32

انواع مالیات بر لیست حقوق :……………………………………………………………………………… 33

طرحهای تخفیف مالیاتی :…………………………………………………………………………………… 33

مالیات فارغ التحصیلی :……………………………………………………………………………………… 38

فروش خدمات آموزشی و پژوهشی :………………………………………………………………………. 42

تامین اعتبار آموزشی به وسیله ضمانت نامه :………………………………………………………….. 43

تحقيقات انجام شده در خارج از كشور :…………………………………………………………………… 44

   تحقیقات در داخل کشور  :………………………………………………………………………………… 46

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

جامعه آماری، حجم نمونه :…………………………………………………………………………………. 48

روش جمع آوری داده ها:…………………………………………………………………………………… 49

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها :……………………………………………………………………………… 49

فصل چهارم: یافته ها و مشاهدات اسنادی

سوال اول پژوهش . کشورهای توسعه یافته به چه صورت در تامین منابع مالی آموزش و پرورش از طریق مالیاتهای محلی بهره گیری میکنند؟ ………………………………………………………………………………………………………………….. 51

هزينه هاي عمومي مقاطع آموزش پيش دبستاني و ابتدايي :…………………………………………. 51

1- آمريكا :…………………………………………………………………………………………………….. 51

-منشأ در نظر داشتن تخصيص داخلي منابع:  …………………………………………………………………..   52                           

بودجه ريزي آموزشي درآمريكا: …………………………………………………………………………… 53

بودجه آموزشي :……………………………………………………………………………………………… 56

منابع تامین بودجه  :………………………………………………………………………………………… 57

 2- انگلستان : ………………………………………………………………………………………………. 64

3- برزيل………………………………………………………………………………………………………. 68

4- كشور سوئد  ……………………………………………………………………………………………… 70

بودجه آموزشي   . …………………………………………………………………………………………… 70

نهادهاي تأمين كننده بودجه. ……………………………………………………………………………….. 72

كمك هزينه تحصيلي. ………………………………………………………………………………………… 75

شهريه تحصيلي……………………………………………………………………………………………….. 77

هزينه هاي آموزشي………………………………………………………………………………………….. 78

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 79

سوال دوم پژوهش: كشورهاي در حال توسعه به چه صورت در تامين منابع مالي آموزش و پرورش از طريق ماليات هاي محلي بهره گیری مي كنند؟……………………………………………………………………………………………………….. 83

1 – کشور ایرلند : …………………………………………………………………………………………… 83

تأمين هزينه‌هاي آموزشي. ………………………………………………………………………………….. 83

نهادهاي تأمين كننده بودجه آموزشي……………………………………………………………………… 84

ماده قانون خدمات آموزشي…………………………………………………………………………………. 85

سرمايه‌گذاري در بخش آموزش…………………………………………………………………………….. 85

بودجه‌بندي طرح آموزش همگاني…………………………………………………………………………. 86

سرمايه‌گذاري در آموزش همگاني………………………………………………………………………….. 87

طرح ا بقاء تحصيلي ( SCP ).  …………………………………………………………………………… 87

حمايت‌هاي مالي از مدارس منطقه‌اي………………………………………………………………………. 88

2 – کشور تایلند………………………………………………………………………………………………. 88

3 –  کشور عربستان سعودی ………………………………………………………………………………. 91

بودجه  و هزينه هاي آموزشي.  …………………………………………………………………………… 91

بودجه آموزش عالي.  ……………………………………………………………………………………….. 91

تركيب پيشتوانه مالي آموزش………………………………………………………………………………. 94

پرداختهاي دولتي حوزه آموزش. ………………………………………………………………………….. 94

پرداختهاي غير دولتي حوزه آموزش……………………………………………………………………… 95

4-کشور مالزي  ……………………………………………………………………………………………… 96

هزينه هاي آموزشي………………………………………………………………………………………….. 96

هزينه هاي تحصيلي آموزش عالي ………………………………………………………………………… 101

 هزينه هاي مقدماتي ………………………………………………………………………………………… 102

 هزينه آموزش زبان …………………………………………………………………………………………. 102

سوال سوم پژوهش: آموزش و پرورش ایران در گذشته از چه منابعی برای تامین منابع مالی خود بهره گیری می کرده می باشد؟    103

تأمين منابع آموزش و پرورش در ايران………………………………………………………………….. 103

منابع عمومي تأمين مالي …………………………………………………………………………………… 106

استقراض………………………………………………………………………………………………………. 107

ماليات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………………………… 107

ماليات برثروت………………………………………………………………………………………………… 108

تأثیر بخش خصوصي درتأمين منابع مالي آموزش و پرورش…………………………………………. 108

تأمين مالي خصوصي از طريق دريافت هزينه از بهره گیری كننده……………………………………….. 109

موانع قانوني اخذ شهريه در نظام آموزش وپرورش كشور……………………………………………. 110

محدوديت هاي موثر برتأمين خصوصي منابع مالي……………………………………………………… 111

منابع تامین مالی آموزش و پرورش و تأثیر دولت به عنوان تامین کننده اصلی …………………… 112

میزان منابع تخصیصی دولت به آموزش………………………………………………………………….. 118

سهم بودجه آموزش از بودجه دولت ………………………………………………………………………. 121

سهم بودجه آموزش و پرورش عمومی از کل بودجه آموزشی دولت ………………………………… 123

علت های و ضرورت های مشارکت و مداخله دولت در آموزش و پرورش ……………………………….. 124

سوال 4 پژوهش: وضعیت موجود تامین منابع مالی آموزش و پرورش در ایران چگونه می باشد؟…… 126

طریقه دگرگونی  های بودجه بندی در آموزش و پرورش ……………………………………………….. 126

مطالعه وضع موجود نظام تامین منابع مالی و مادی آموزش و پرورش …………………………….. 126

وضعیت اعتبارات آموزش و پرورش : …………………………………………………………………… 138

آموزش و پرورش در قانون بودجه سال 1387 ……………………………………………………….. 140

سوال 5 پژوهش: وضع موجود هزینه های آموزش و پرورش در استان سمنان و راههای تامین مالی آنها چگونه می باشد؟      143

تاریخچه آموزش و پرورش سمنان : ……………………………………………………………………… 143

سوال(6): درآمدهاي مالياتي دولت در استان سمنان و امكان پذيري تخصيص بخشي از آن به آموزش و پرورش به چه صورت می باشد؟………………………………………………………………………………………………………………….. 156

نتیجه گیری:…………………………………………………………………………………………………… 173

فصل  پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری

سوال هفتم پژوهش : ارائه راهکارهای جدید جهت تامین منابع مالی آموزش و پرورش  …………. 175

نتیجه گیری :………………………………………………………………………………………………….. 180

پيشنهادها :……………………………………………………………………………………………………. 181                                     

محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………. 183

پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………. 183

منابع فارسي :…………………………………………………………………………………………………. 185

منابع لاتين:……………………………………………………………………………………………………. 191

 

فهرست جداول

 عنوان                                                                                                     صفحه

جدول 1-2  ترکیب مالیاتی بر مبنای درآمدی کشورها……………………………………………………. 16

جدول 2-2  مالیات بندی برحسب گروهای درآمدی………………………………………………………. 18

جدول 3-2  منابع و انواع راه های تامین مالی در آموزش و پرورش ……………………………….. 23

جدول 4-2  مالیاتهای لیست حقوق در کشورهای در حال توسعه ……………………………………… 35

جدول 5-2  نرخ های مالیات بر لیست حقوق در کشورهای در حال توسعه ………………………….. 37

جدول 6-2  کمک های مالی شرکتهای آمریکایی به مدارس ……………………………………………. 45

نمودار (1-2)  تهیه و تنظیم بودجه ……………………………………………………………………….. 118

جدول 1-4  هزینه های جاری آموزشی در آمریکا ……………………………………………………….. 56

جدول 2-4  هزینه های جاری آموزشی بر مبنای سطوح آموزشی ……………………………………. 57

جدول 3-4  خط مشی وضع مالیات و مصارف آن در ایالت آمریکا ……………………………………. 61

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول 4-4  نرخ هزینه های سرانه دانش آموزان در انگلستان ……………………………………….. 66

جدول 5-4  نرخ هزینه های عمومی مقاطع آموزش انگلستان ………………………………………… 67

جدول 6-4  ارتباط مخارج عمومی با آموزش ……………………………………………………………. 70

جدول 7-4  هزینه های پرداختی سالیانه به دانشجویان ………………………………………………… 76

جدول 8-4  نرخ هزینه کل نظام آموزشی سوئد ………………………………………………………….. 78

جدول 9-4  نرخ تامین بودجه آموزش کشورها به تفکیک …………………………………………….. 79

جدول 10-4  نرخ هزینه کل سالیانه دانشگاه ها و آموزش عالی ……………………………………… 79

جدول 11-4  کل هزینه های آموزشی تایلند ……………………………………………………………… 92

جدول 12-4  هزینه های جاری تایلند …………………………………………………………………….. 93

جدول 13-4  هزینه های جاری آموزشی بر مبنای سطوح مختلف ……………………………………. 93

جدول 14-4  کل هزینه های آموزشی مالزی …………………………………………………………….. 98

جدول 15-4  هزینه های جاری آموزشی مالزی …………………………………………………………. 99

جدول 16-4  هزینه های جاری آموزشی بر مبنای سطوح مختلف…………………………………….. 99

جدول 17-4  هزینه های جانبی سالیانه مالزی ………………………………………………………….. 101

جدول 18-4  نرخ هزینه های تحصیلی مراکز دانشگاهی مالزی ………………………………………. 102

جدول19-4  هزینه های عمومی آموزش و پرورش جهان …………………………………………….. 117

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول20-4 سهم منابع خصوصی و منابع عمومی در تامین مالی …………………………………….. 118

نمودار 1-4  سهم مشارکت بخش غیردولتی در تامین هزینه های آموزش …………………………… 119

جدول 21-4  مخارج دولتی آموزش برحسب مناطق جهان …………………………………………….. 120

جدول 22 -4  سهم مخارج عمومی آموزش از بودجه دولت …………………………………………… 122

جدول 23 -4  مخارج آموزشی (جاری، عمرانی) ایران ………………………………………………… 123

جدول 24-4 سهم مخارج آموزشی در سطوح تحصیلی …………………………………………………. 124

جدول 25-4  نسبت دانش آموز به معلم مقاطع تحصیلی استانهای کشور …………………………… 133

جدول 26-4  تعداد دانش آموز کشور در هر یک از دوره های آموزشی …………………………….. 134

جدول 27-4  اعتبارات فصول آموزش و پرورش عمومی در برنامه پنج ساله ……………………… 135

جدول 28-4  اعتبارات استانی آموزش و پرورش برنامه پنج ساله اول …………………………….. 136

جدول 29-4  سهم استان ها از اعتبارات آموزش عمومی در برنامه اول ……………………………. 137

جدول 30-4  اعتبارات آموزش و پرورش به تفکیک اعتبار هزینه ای وسرمایه ای 87-84……. 139

جدول 31-4  تعداد مدارس، کلاس ها و کادر آموزشی شهری-روستایی 87-79 ………………….. 141

جدول 32-4  شاخص کیفیت آموزش در ایران دوره 87-79 …………………………………………. 142

جدول 33-4  هزینه های آموزش و پرورش استان سمنان به تفکیک شهرستان ها ……………….. 147

جدول 34-4  پیش نیاز بودجه سال 1388 آموزش و پرورش استان سمنان ………………………. 148

جدول 35-4  پیش بینی منابع درآمدهای آموزش و پرورش استان سمنان ………………………….. 155

جدول 40-4  وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت طی دوره 1386-1378 …………………………… 159

جدول 41-4  آمار وصولی درآمدهای مالیاتی استان سمنان طی سالهای 87-83………………….. 168

جدول 42-4  آمار مقایسه ای وصولی مالیات های استان سمنان …………………………………….. 171

 

اختصار پژوهش :

منابع تامين كننده و اختصاص بودجه در هر كشور متفاوت می باشد. كمبود بودجه و افزايش سريع هزينه از مسائل مهم آموزش و پرورش می باشد. پیش روی اين نياز، محدوديت مالي و اقتصادي تقريباً فراگير و مساله اي جهاني می باشد. مساله اين می باشد كه از نظر اقتصادي، و از لحاظ موازنه بين مصرف و بازده، تا چه ميزان بودجه عمومي را به آموزش و پرورش مي توان اختصاص داد؟ در اكثر نظام هاي اقتصادي جهان امروز سهم آموزش و پرورش را از توليد ناخالص ملي و از بودجه دولت و ديگر منابع محلي مرتباً اضافه مي كنند و افزايش بودجه سالانه قابل ملاحظه می باشد، اما هنوز تنگناهاي ناشي از كمبود منابع مالي وجود دارند و ضعف بودجه مساله عمومي می باشد. زيرا طریقه افزايش هزينه ها بيشتر و سريعتر از ميزان افزايش سالانه بودجه و اعتبارات آموزشي می باشد. با در نظر داشتن پيچيدگي تنظيم بودجه و توزيع اعتبارات در سازمان هاي دولتي، بهره گیری از مدل هاي جديد و كارا اهميت ويژه اي يافته و لذا اين پژوهش به بررسي چگونگي دريافت و راه هاي تامين مالي آموزش پروش در ديگر كشورها بويژه كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه مي پردازد تا بتواند از اين طريق راهكارهاي نويني جهت تامين منابع مالي آموزش و پروش مبتني بردرآمدهاي مالياتي ارائه دهد. برای این مقصود اطلاعات لازم از وضعیت بودجه آموزش و پرورش 4 کشور توسعه یافته و 4 کشور توسعه نیافته همراه با وضعیت فعلی آموزش و پرورش ایران بویژه استان سمنان گردآوری و بایکدیگر مقایسه گردید و سرانجام راه های جدید جهت تامین محلی مالی آموزش وپرورش ایران پیشنهاد گردید.

 

 

مقدمه

نهاد آموزش و پرورش یکی از نهادهای اساسی جامعه می باشد ، که همراه با نهادهای دیگر در جهت تحقق جامعه پذیری نسل آینده کوشش می کند. کیفیت و فعالیت سایر نهادها تا اندازه زیادی تابع عملکرد آموزش و پرورش می باشد ، ایجاد شرایط لازم برای شکوفایی استعدادهای افراد در زمینه های مختلف بر عهده آموزش و پرورش می باشد . به علاوه بنای زیرساخت های آینده اجتماع ، پیشرفت های علمی ، مهیا کردن دانش آموزانی برای ورود به داشگاه و … همه و همه بر عهده آموزش و پرورش می باشد.

پر واضح می باشد که هدف اساسی آموزش و پرورش بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان می باشد و این امر منوط به سرمایه گذاری مناسب در همه جوانب می باشد. و اگر چنین سرمایه گذاری های مناسبی که یکی از جوانب ابتدایی آن تامین منابع مالی و مادی می باشد به درستی صورت نگیرد آموزش و پرورش عقیم و ساکن خواهد ماند.

اساسا هر سازمان یا نهادی برای رسیدن به اهداف خویش نیازمند یک سری داده های اولیه می باشد که در صورت برآورده شدن این نهاده ها می توان انتظار محقق شدن اهداف مورد نظر سازمان را داشت . یکی از مهمترین نیازهای اولیه هر سازمان ، نیازهای مالی و مادی می باشد ، آموزش و پرورش نیز به عنوان یک سازمان از این نیاز مستثنی نیست. البته نیازهای مادی در الویت اول نسبت به سایر نیازها قرار دارند و در صورتی که این نیاز ها برآورده نشوند خود به خود رسیدن به سایر نیازها و تحقق آن ها را دچار مشکل می نمایند.

در اغلب کشورها تامین بخش عمده ای از هزینه های آموزش بر عهده دولت ها  می باشد ، در کشور ما ( ایران ) نیز این امر به میزان بالایی هست و تقریبا  می توان گفت که غالب هزینه های آموزش را با در نظر داشتن اصول قانونی ( قانون اساسی ) بایستی دولت تقبل کند . حال با در نظر داشتن معضلات عدیده ای که بروز نموده می باشد مانند افزایش روزافزون تعداد دانش آموزان و همچنین معضلات اقتصادی که در کشور به وجود آمده و آموزش و پرورش را تحت تاثیر شدید خویش قرار داده اند به نظر    می رسد که دولت به تنهایی قادر به تامین منابع مالی آموزشی نباشد ، لذا بایستی به فکر تامین منابع مای از سایر طرق به غیر از بودجه دولت بود و از طرفی با در نظر داشتن کمبود این منابع ، بهره گیری از آن ها در هنگام صرف هزینه ها نیز ضروری می باشد پس اگر می خواهیم که آموزش و پرورش با رکود و سکون مواجه نشود ، که به تبع آن رکود و سکون را در سایر بخش های جامعه که همگی متاثر از آموزش و پرورش هستند نیز نظاره ننماییم ، بایستی به فکر تامین منابع مالی آموزش و پرورش به عنوان ابتدایی ترین نیاز باشیم و به علاوه از منابع موجود نیز حداکثر بهره گیری را بنماییم.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 203

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان