منابع مقالات علمی : پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با استفاده از …

منابع مقالات علمی : 
پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با استفاده از  …

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق از تکنیک اقتصاد سنجی و شبکه‌های عصبی مصنوعی ( به کمک نرم افزارهای موجود) استفاده می‌شود. انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که با توجه به اهداف تحقیق می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور استفاده می‌شود. شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور مثالی از شبکه‌ی عصبی آموزش داده شده با استفاده از ناظر است

واژگان کلیدی

جهانی‌شدن اقتصاد: در حوزه‌ی اقتصاد جهانی‌شدن عبارت است از یکپارچگی و ادغام اقتصادهای ملی با گسترش تجارت و اقتصاد بازار آزاد(کلباسی، جلایی ۱۳۸۱).
سطح اشتغال: تعداد افراد فعال(۱۰ ساله و بیشتر) که طبق تعریف و آمار بانک مرکزی شاغل باشند. توضیح این‌که شاید استناد به این آمارها کاملاً منطقی نباشد ولی در ایران و هیچ جای دنیا راهی بجز استناد به این آمارها نیست.
شاخص باز بودن اقتصاد: شاخص‌های متفاوتی برای کمی کردن شدت جهانی‌شدن وجود دارند که در ایران با توجه به محدودیت‌های آماری از جمله عدم دسترسی به آمار و اطلاعات، بهتر است از مجموع صادرات و واردات به تولید استفاده شود(طیب نیا، زندیه ۱۳۸۷).
شبکه‌های عصبی مصنوعی: تکنیک‌های محاسباتی یادگیر هستند که به کمک آنها می‌توان یک نگاشت خاص را تقریب زد و یا داده‌های مختلفی را دسته بندی کرد(قزل ایاغ[۱] و لی[۲]، ۲۰۰۵).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

ادبیات تحقیق و مبانی نظری

مقدمه

در این فصل ابتدا مختصراً به بررسی شاخص‌های جهانی‌شدن و انتخاب شاخص مناسب پرداخته می‌شود و سپس مروری بر مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع و روش تحقیق به کار رفته، خواهد شد. شاخص‌های جهانی‌شدن برای هر اقتصاد، در واقع ابزارهای کمی کردن میزان باز بودن آن اقتصاد است. جایگاه ایران از لحاظ بازبودن اقتصادی در سال‌های مختلف چندان رضایت بخش نمی‌باشد.

شاخص‌های جهانی‌شدن اقتصاد

جهانی‌‌شدن اشاره به تحولاتی دارد که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم‌رنگ و ارتباط جوامع و عقاید متفاوت را بیشتر می‌کند. جهانی‌شدن پدیده‌ای چند بعدی است که در مسائل اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی، تکنولوژی و ادبیات قابل بررسی و تحلیل است. این بررسی بر جهانی‌شدن اقتصاد تمرکز دارد. برای درک کمی و مقایسه‌ای فرآیند جهانی‌شدن شاخص‌هایی وجود دارند که به چند مورد اشاره می‌شود.

شاخص مجله‌ی سیاست خارجی[۳]

جدول زیر متغیرها و زیر شاخص‌های این شاخص را نشان داده است.
جدول ‏۲‑۱- متغیرها و زیرشاخص‌های حوزه‌های مطالعاتی مجله‌ی سیاست خارجی

متغیرها زیر شاخص‌ها حوزه‌های مطالعاتی
تجارت یکپارچگی اقتصادی اقتصادی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
توریسم و سفرهای خارجی ارتباطات فردی فردی
ترافیک تلفن‌های بین‌المللی