تقدیم به پدر و مادر و همسر عزیزم
تقدیم به شهدای هشت سال دفاع مقدس
تقدیم به شهدای هسته ای ایران

چکیده
نیاز به سیستم عامل های توزیع شده از تغییرات مداوم محیط های سخت افزاری در سازمان های مختلف ناشی می شود که با توجه به افزایش روز افزون کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، سرورها و ایستگاه های کاری نیاز به مدیریتی شفاف و کارا بر این منابع توزیع شده بیش از پیش احساس می گردد. سیستم عامل ابر، سیستم عاملی جهت مدیریت محیط های توزیعی می باشد. به عبارت دیگر یک برنامه کنترلی است که بر روی مجموعه ای از کامپیوترهای درون یک شبکه اجرا می شود. این برنامه کنترلی کامپیوترهای مختلف را یکپارچه سازی می کند و به یک منبع محاسباتی و اطلاعاتی واحد تبدیل می نماید. در این تحقیق سعی شده به بیان راهکارهایی برای ساختار سیستم عامل های ابری بپردازیم. همچنین به ذکر توانایی های این برنامه کنترلی، معماری و ساختار آن بپردازیم. سپس چالش های موجود در این زمینه بررسی شده و راهکارهایی برای حل آن بیان شود.

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول: مقدمه وکلیات تحقیق
1
1-1 مقدمه
2
1-2 سوالات اصلی تحقیق
2
1-3 هدف از اجرا
3
1-4 توجیه ضرورت انجام طرح
3
1-5 تعاریف واژه ها
4
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
6
2-1 محاسبات ابری
7
2-2 معرفی محاسبات ابری
8
2-3 مشخصه اصلی محاسبات ابری
10
2-3-1 سرویس مبتنی بر تقاضا
10
2-3-2 دسترسی وسیع به شبکه
10
2-3-3 ائتلاف منابع
11
2-3-4 انعطاف پذیری سریع
11
2-3-5 سرویس اندازه گیری شده
11
2-4 معماری سرویس گرا
11
2-5 مدل های سرویس
12
2-5-1 زیر ساخت به عنوان سرویس
12
2-5-2 سکو به عنوان سرویس
14
2-5-3 نرم افزار به عنوان سرویس
15
2-6 مدل های پیاده سازی
17
2-6-1 ابر عمومی
17
2-6-2 ابر گروهی
18
2-6-3 ابر ترکیبی
18
2-6-4 ابر خصوصی
18
2-7 مشخصات محاسبات ابری
19
2-8 مزایای محاسبات ابری
21
2-9 نقاط ضعف محاسبات ابری
24
2-10 بررسی وضعیت محاسبات ابری درجهان از نگاه آماری
25
2-11 یک نمونه قیمت در سیستم عامل Azure
30
2-12 تعریف سیستم عامل
31
2-13 انواع سیستم عامل
31
2-13-1 سیستم عامل تک پردازنده
31
2-13-2 سیستم عامل شبکه ای
31
2-13-3 سیستم عامل توزیع شده
31
2-13-4 سیستم عامل بی درنگ
32
2-14 سیستم های توزیعی
32
2-14-1 شفافیت
33
2-14-2 قابلیت اطمینان
34
2-14-3 کارایی
34
2-14-4 مقیاس پذیری
35
2-15 سیستم عامل های توزیعی
35
2-15-1 الگوی مبتنی برپیام
36
2-15-2 الگوی مبتنی بر شیء
36
2-16 رویکرد سیستم عامل های ابری
36
2-17 الگوی سیستم عامل ابری
37
2-17-1 شیء ابری
37
2-17-2 نخ
39
2-17-3 تعامل میان شیء و نخ
39
2-18 برنامه نویسی در مدل شیء – نخ در ابرها
40
2-19 معماری سیستم عامل ابری
41
2-20 برخی سیستم عامل های ابری موجود
42
2-20-1 سیستم عامل iCloud
43
2-20-2 سیستم عامل GlideOS
44
2-20-3 سیستم عامل G.ho.st
45
2-20-4 سیستم عامل JoliCloud
46
2-20-5 سیستم عامل eyeOS
47
2-20-6 گوگل کروم، سیستم عامل اینترنت
47
2-21 مزایا و معایب سیستم عامل های ابری مبتنی بر وب
51
2-22 مطالعه مروری بر سایر پژوهش های مرتبط مهم
51
فصل سوم: روش تحقیق
54
3-1 چالش های رایج در زمینه سیستم عامل های ابری
55
3-1-1 مقیاس پذیری
55
3-1-1-1 تغییر مقیاس افقی و عمودی
56
3-1-1-2 مقیاس پذیری پایگاه داده ها
57
3-1-1-3 طراحی برای مقیاس پذیری
58
3-1-1-4 مقیاس پذیری در محاسبات ابری
59
3-1-1-5 تغییر مقیاس قوی و ضعیف
59
3-1-2 کشش تقاضا
60
3-1-3 خطاها
60
3-1-4 گره خوردن کاربران به یک سرویس دهنده خاص
61
3-1-5 وابستگی شدید بین مولفه ها
61
3-1-6 فقدان پشتیبانی چند مستاجری
62
3-1-7 فقدان پشتیبانی از SLA
62
3-1-7-1 تعریف توصیف SLA
62
3-1-7-2 فقدان SLA در ابرهای موجود
64
3-1-8 فقدان انعطاف پذیری لازم در واسط کاربری
64
3-2 ارائه راهکارها
64
فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق
68
4-1 پیاده سازی و شبیه سازی
69
4-2 شرایط محیط شبیه سازی
71
4-3 مقیاس پذیری با اندازه شبکه
72
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
74
5-1 خلاصه و نتیجه گیری
75
5-2 مزایای تحقیق انجام شده
75
5-3 معایب تحقیق انجام شده
75
5-4 کارهای آتی
76
منابع و مآخذ
77
منابع فارسی
78
منابع غیرفارسی
79

فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 2-1 : سرویس دهندگان زیرساخت به عنوان سرویس
13
جدول2-2 : سرویس دهندگان سکو به عنوان سرویس
15
جدول 2-3 : سرویس دهندگان نرم افزار به عنوان سرویس
16
جدول 4-1 : شرایط محیط شبیه سازی
72

فهرست شکل ها
عنوان
صفحه
شکل 2-1 : تصویری از محاسبات ابری
8
شکل2-2 : الگوی استقرار ابر
17
شکل 2-3 : مشخصات محاسبات ابری
19
شکل 2- 4: تمایل به سمت محاسبات ابری
24
شکل 2-5: بررسی وضعیت محاسبات ابری جهان
26
شکل 2-6: سیستم توزیع شده به عنوان میان افزار
33
شکل 2-7 : ساختمان یک شی ابری
38
شکل 2-8 : اجرای نخ ها در شیء ابری
39
شکل 2-9 : مدل منطقی از یک معماری سیستم عامل ابری
41
شکل 2-10 : سیستم عامل iCloud
43
شکل 2-11: تصویری از سیستم عامل GlideOS
44
شکل 2-12 : تصویری از سیستم عامل G.ho.st
45
شکل 2-13 : تصویری از سیستم عامل JoliCloud
46
شکل 2-14 : تصویری از سیستم عامل eyeOS
47
شکل 3-1 : بروز رسانی موقعیت گره در روش RNP
66
شکل 3-2 : درخواست موقعیت و ارسال بسته در روش RNP
66
شکل 3-3: شبه کد به روز رسانی موقعیت گره
67
شکل 3-4: شبه کد درخواست موقعیت
67
شکل 4-1: مقایسه سرعت اجرای برنامه با افزایش تعداد پردازنده
69
شکل 4-2: مقایسه سرعت اجرای برنامه با افزایش تعداد ماشین مجازی
70
شکل 4-3: مقایسه اجاره بها با افزایش تعداد پردازنده
70
شکل 4-4: مقایسه اجاره بها با افزایش تعداد ماشین مجازی
71
شکل 4-5: نرخ موفقیت درخواست با افزایش تعداد گره ها
72
شکل 4-6: افزایش درصد بسته های تحویل داده شده با افزایش گره ها
73
شکل 4-7: کاهش سربار داده با افزایش تعداد گره ها
73

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه
در دهه های آینده ما شاهد رشد چشمگیر تکنولوژی در زمینه پردازنده ها خواهیم بود. ابرها که از پردازنده های چند هسته ای تشکیل شده اند منابع محاسباتی بی نظیری فراهم می سازند. باید توجه داشت که با افزایش وسعت دامنه های اطلاعاتی و محاسباتی نیاز به منابع این چنینی بیش از پیش احساس خواهد شد و با افزایش حجم منابع نیاز به مدیریتی کارا و شفاف الزام پیدا می کند. در اینجا ممکن است این سوال مطرح شود که: ابرها چه امکاناتی برای کاربران فراهم می آورند؟ ابرها در انجام محاسبات عظیم نقش مهمی را ایفا می کنند و به کاربران این امکان را می دهند که برنامه های خود را بر روی بستری قابل اطمینان و بسیار کارآمد که از اجزای صنعتی استاندارد تشکیل شده است اجرا کنند. همچنین ابرها مدل محاسباتی بسیار ساده ای را فراهم می آورند به این صورت که کاربران تنها خروجی مورد نظر را با کمترین هزینه برای کاربر تامین می نمایند. ابرها در کنار اینکه فرصت های فراوانی را برای کاربران فراهم می آورند، چالش هایی را نیز برای مدیریت این منابع پدید می آورند. برای مثال از این چالش ها می توان به نحوه هماهنگ ساختن میزان منابع با درخواست ها و یا وسعت زیاد منابع تحت مدیریت سیستم عامل اشاره نمود. در این تحقیق با چالش های موجود در این زمینه بیشتر آشنا می شویم و پیرامون هر کدام به تفضیل صحبت خواهیم کرد.

سوالات اصلی تحقیق
سیستم عامل های ابری که نوعی از سیستم عامل های توزیعی می باشند، می توانند مجموعه ای از گره ها را با هم یکپارچه ساخته و یک سیستم متمرکز را تولید کنند. با توجه به اینکه ابرها فرصت های فراوانی را برای کاربران فراهم می آورند، چالش هایی را نیز برای مدیریت این منابع پدید می آورند. به همین منظور سوالات زیر مطرح می شود:
چالش های موجود در سیستم عامل های ابری کدامند؟
آیا تا به حال این چالش ها مورد بررسی قرار گرفته اند؟
این چالش ها تا چه اندازه اهمیت دارند؟
آیا راهکاری برای این چالش ها در نظر گرفته شده است؟

هدف از اجراء
در دهه های اخیر شاهد رشد چشمگیر تکنولوژی در زمینه پردازنده ها بوده ایم و این تکنولوژی همچنان با سرعت قابل توجهی در حال پیشرفت است. دلیل این امر افزایش منابع اطلاعاتی و محاسباتی است که این نیاز را به وجود آورده است که با ساخت چنین تکنولوژی هایی به ویژه پردازنده های چند هسته ای، مدیریتی کارا و شفاف بر این اطلاعات حجیم و محاسبات عظیم صورت گیرد. مدیریت اطلاعات و محاسبات این چنینی در محیط هاو سیستم های توزیعی به مراتب آسان تر از محیط های دیگر است. یکی از سیستم های توزیعی ابرها می باشند که می توانند نقش مهمی را در محاسبات عظیم و ذخیره سازی اطلاعات حجیم، ایفا کنند. بنابراین لزوم بررسی چالش ها و موانع در این قبیل سیستم ها و رفع آنها می تواند گامی موثر در افزایش سرعت و کارایی این گونه سیستم ها داشته باشد.

توجيه ضرورت انجام طرح
همزمان با رشد چشمگیر تکنولوژی پردازنده ها، ابرها نیز گسترش روز افزونی پیدا کرده اند. به همین ترتیب تعداد کامپیوترهای افزوده شده به زیر ساخت ابرها نیز افزایش پیدا کرده است که البته قابل ذکر است این افزایش با توجه به تقاضای روزافزون کاربران برای میزبانی این منابع می باشد. منابع ابری برای کاربران نامحدود بوده و کاربران تنها محدودیت مالی برای خرید این منابع را پیش رو دارند. پس می توان نتیجه گرفت که یکی از مهم ترین چالش ها در این زمینه مقیاس پذیر بودن سیستم عامل های ابری می باشد. در ابرها پارامترهایی همچون تقاضا، حجم کار و منابع در دسترس در طول زمان پیوسته در حال تغییر می باشند. برای مثال هنگامی که کاربر محاسبات سنگین و پیچیده ای درخواست می کند منابع مورد نیاز وی افزایش پیدا می کند و در پایان منابع از کاربر تحویل گرفته می شوند، قابل ذکر است این افزایش و کاهش در منابع ممکن است از دید کاربر پنهان بماند. باید به این نکته توجه داشت که تقاضا هیچ گاه ثابت نمی ماند و میزان منابع مورد نیاز در گستره زیادی در حال تغییر می باشد. از طرفی برنامه های کاربردی مبتنی بر ابر معمولا منابع را بین کاربران و دیگر برنامه های کاربردی به اشتراک می گذارند. اگرچه برنامه کاربردی هر کاربر در لفاف مجازی جداگانه ای قرار گرفته است ولی کیفیت سرویسی که برای برنامه فراهم می شود را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه براین برنامه نویسی در این سیستم عامل نیز کاری مشکل و توام با خطا است. با توجه به مشکلات برنامه نویسی چند نخی و چند فرآیندی که در این نوع سیستم عامل ها استفاده می شود امکان وجود خطا افزایش می یابد. همچنین به دلیل کمبود ابزارهای اشکال زدایی و آنالیز سیستم های بزرگ فهمیدن خطاها سخت و برطرف سازی آنها چالش برانگیز است. برخی چالش های ذکر شده در این زمینه موجب به وجود آمدن مسیر تحقیقاتی گوناگون شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد که البته هر کدام از این مسیرها به بخش های دیگری می شکنند که زمینه جدیدی را فراهم می کند.
استفاده از اشیاء پایدار: یکی از زمینه های اصلی مدل ابری فراهم آوردن مخازن داده پایدار

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید