بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت- قسمت ۲۰

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت- قسمت ۲۰

زان بــبـســتــم روزن فــانــی ســرایُـؤْمِـنُـونَ بِـالْـغَـیْـبِ مـی‌بـایــد مــرا(۱/۳۶۳۴)اقتباس از آیه «الَّذینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقیمُونَ الصَّلاهَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ»، (همان کسانی که به غیب...
جستجوی مقالات فارسی – بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت-  …

جستجوی مقالات فارسی – بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت- …

اقتباس از آیه «تَعْرُجُ الْمَلائِکَهُ وَ الرُّوحُ إِلَیْهِ فی‏ یَوْمٍ کانَ مِقْدارُهُ خَمْسینَ أَلْفَ سَنَهٍ»، (که فرشتگان و روح در روزی که به اندازه‌ی پنجاه...
بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت- قسمت ۱۸

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت- قسمت ۱۸

می‌کشـدشان بـی‌تـکـلّـف در فـعــالچـیـسـت آن ذاتَ الشِّـمالِ اشغال تنچـیست آن ذاتَ الْیَمین فـعـل حســن(۱/۳۱۹۲-۳۱۹۴)اقتباس از عبارت قرآنی «وَ تَحْسَبُهُمْ أَیْقاظاً وَ هُمْ رُقُودٌ وَ نُقَلِّبُهُمْ...
منابع مقالات علمی :
بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت-  …

منابع مقالات علمی : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت- …

چون نـه‌ای در وجـه او هسـتـی مجـوکُـلُّ شَــیْ‏ءٍ هــالِــکٌ جــز وجــه اوکُلُّ شَــیْ‏ءٍ هــالِــکٌ نـــبــود جــزاهر کـه انـدر وجـه مـا بـاشـد فــنــاهر که در اِلّاســت...