منبع تحقیق درباره بهره بردار، کوتاه مدت، عرضه کننده

اطلاعات يا سيستم هايي اطلاعاتي وابسته مي کند نه به تکنولوژي اطلاعات. اگر از اين منظر بحث را دنبال کنيم، اين سئوال مطرح مي شود که چگونه مي توان آن را حفظ کرد. اگر مزيت رقابتي را محصول تکنولوژي اطلاعات مي دانستيم، آن گاه سئوال فوق به اين شکل تغيير ادامه مطلب…

منبع تحقیق درباره نرم افزار، ارائه خدمات، کسب و کار

سازمان هايي بسيار پائين است. به اصطلاح کيفيت عمليات فناوري اطلاعات در چنين سازمان هايي خطا-صفر114 بايد باشد. امروزه بانک ها، نمونه اي از چنين سازمان هايي هستند. از طرفي ديگر سازمان هايي هم يافت مي شوند که در صورت بروز اشکال و وقفه در عمليات فناوري اطلاعات آنها، حتي ادامه مطلب…

منبع تحقیق درباره کسب و کار، چشم انداز، انتقال اطلاعات

گزارش شكست‌هاي متعدد شركت‌ها در اين حوزه هستيم. يكي از دلايل نرخ بالاي شكست برنامه‌ريزي استراتژيك در سازمان‌ها،‏ توجه بيش از حد به يك عامل و عدم توجه كامل به ساير عوامل سازماني مي‌باشد(مانيان و ديگران،1387: 83). مدل‌ مراحل‌ رشد وظيفه‌ تكنولوژي‌ اطلاعات‌ در يك‌ سازمان‌ مي‌تواند به‌عنوان‌ چارچوبي‌ براي‌ ادامه مطلب…

منبع تحقیق درباره نرم افزار، منابع سازمان، عرضه کنندگان

منظري استراتژيک نگريست. به طور مثال مي توان به اقتصاد، پزشکي و يا اداره يک کشور از منظري استراتژيک نگريست و همينطور به فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي. يکي از نتايج نگرش استراتژيک به مديريت سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات را مي توان در جدا نمودن آن به ادامه مطلب…

منبع تحقیق درباره انتظارات کاربران، نرم افزار

ه شد و نصب گرديد. هزينه هاي نصب اين سيستم عبارت بود از: 50000دلار بابت تجهيزات کامپيوتري و 20000دلار بابت خريداري و به کارگيري نرم افزارهاي مربوط. اکنون دو سال پس از اين اقدام، بخش خريد براي رديابي سفارشها و سياهههاي فروشاش از کامپيوترها استفاده مي کند، اما همچنان منافع ادامه مطلب…

منبع تحقیق درباره عوامل موثر، انتقال اطلاعات، اشاعه اطلاعات

حتي مديريت کلاسيک مطرح بوده و هست.زماني برنامه‏ريزي و طراحي‏هاي انجام شده مثمرثمر خواهد بود که بر مبناي يک نظام ارزيابي، سنجيده شده و نواقص آن رفع شوند. در اين پژوهش سعي برآن است که عوامل موثر بر کيفيت برنامه ريزي استراتژيک سيتم هاي اطلاعاتي مورد بررسي قرار بگيرد. 1-3 ادامه مطلب…

منبع تحقیق درباره عوامل موثر، استان فارس، استاد راهنما

گـرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي عنــوان عوامل موثر بر کيفيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت (مطالعه موردي: ديوان محاسبات کشور) استاد راهنما دكتر ماشالله وليخاني استاد مشاور دکتر عليرضا شيرواني نگــارش رويا هاشمي تابستان 1392 ISLAMIC AZAD UNIVERSITY Dehaghan Branch Faculty of Management – Department of ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد شبیه سازی، نرم افزار، ماشین های مجازی

قرار دهیم. در شکل های 4-3 و 4-4 مشاهده می شود که نسبت قیمت اجاره بها با افزایش پردازنده ها به مراتب بیشتر از نسبت قیمت اجاره بها با افزایش ماشین های مجازی است. شکل 4-3 : مقایسه قیمت اجاره بها با افزایش تعداد پردازنده شکل 4-4 : مقایسه قیمت ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد اجرای برنامه، ماشین های مجازی، نرم افزار

خطاها سخت و برطرف سازی آن ها چالش برانگیز است. از طرفی یک مدل برنامه نویسی واحدی برای برقراری ارتباط در داخل و بین یک سیستم چند هسته ای وجود ندارد. مدل های برنامه نویسی امروزی نیازمند یک برنامه نویس ابر برای نوشتن یک برنامه کاربردی نخی جهت استفاده از ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد پایگاه داده‌ها، توزیع شده، ذخیره سازی

مقیاس پذیری در علم ارتباطات راه دور و مهندسی نرم افزار مقیاس‌پذیری ویژگی مطلوبی از یک سیستم، شبکه و یا پروسه است که به توانایی آن برای پاسخگویی به افزایش میزان بار کاری به سهولت دلالت می‌کند و یا میزان آمادگی سیستم را برای افزایش بار کاری نشان می دهد[۱]. ادامه مطلب…