تبیین تاریخی- انتقادی اندیشه های ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو در چارچوب مکتب فرانکفورت با تکیه بر ابعاد نفوذ و تاثیر گذاری آنها بر علم ارتباطات- قسمت 11

تبیین تاریخی- انتقادی اندیشه های ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو در چارچوب مکتب فرانکفورت با تکیه بر ابعاد نفوذ و تاثیر گذاری آنها بر علم ارتباطات- قسمت 11

کورت لوین   نهادینه سازی ارتباطات گروهی   توسعه رویکرد پویایی گروه   یکسویه نگری و رواج روش های آزمایشی   ترویج پژوهش و تفسیر...
تهیه سوسیس از ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) و تعیین کیفیت مغذی و مدت ماندگاری آن در یخچال و فریزر- قسمت ۶

تهیه سوسیس از ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) و تعیین کیفیت مغذی و مدت ماندگاری آن در یخچال و فریزر- قسمت ۶

کلیه مواد شیمیایی با درجه آزمایشگاهی بوده و مواد خوراکی مورد استفاده در تهیه سوسیس ماهی از کیفیت مناسب خوراکی برخوردار بوده و از مارک...
تاثیر آموزش ایروبیک بر شادکامی و کیفیت زندگی و ویژگی های شخصیتی در زنان غیر ورزشکار

تاثیر آموزش ایروبیک بر شادکامی و کیفیت زندگی و ویژگی های شخصیتی در زنان غیر ورزشکار

بسم الله الرحمن الرحیم دانشکده ادبیات و علوم انسانیبخش روانشناسیپایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومیتاثیر آموزش ایروبیک بر شادکامی...
تاثیر اقدامات مددکاری اجتماعی بر کیفیت زندگی افراد درگیر با سرطان- قسمت ۴

تاثیر اقدامات مددکاری اجتماعی بر کیفیت زندگی افراد درگیر با سرطان- قسمت ۴

در مطالعات لائوکو[۱۳] (۲۰۰۴)،ویسوسکی[۱۴](۲۰۰۴)، و وایکبد[۱۵](۲۰۰۰)،نتایج نشان داده است که مادران بچه های با بیماری قلبی کیفیت زندگی پایین تری را نسبت به پدران این کودکان...