فايل – 
بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت‌های داروسازی پذیرفته  …

فايل – بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت‌های داروسازی پذیرفته …

و همکاران (۲۰۰۴)، معتقدند بسیاری از شرکت‌ها برای اندازه گیری عملکرد خوئد جهت تعیین حقوق و مزایا از ابزارهای سنتی حسابداری مانند سود هر سهم،...
پژوهش دانشگاهی – 
نقش ایمان و عمل صالح در رسیدن به حیات طیبه از منظرامام علی  …

پژوهش دانشگاهی – نقش ایمان و عمل صالح در رسیدن به حیات طیبه از منظرامام علی …

فصل دوم: مفاهیم بنیادین پژوهش۲-۱٫ معنای لغوی و اصطلاحی ایمانایمان از ریشۀ «أمن» و از باب «افعال» (آمن، یؤمن، ایماناً) به معنای ایمن گردانیدن است....
دسترسي به منابع مقالات : 
نقش ایمان و عمل صالح در رسیدن به حیات طیبه از منظرامام علی (ع) در  …

دسترسي به منابع مقالات : نقش ایمان و عمل صالح در رسیدن به حیات طیبه از منظرامام علی (ع) در …

از باب تسمیه مجازى هم نیست که حیات قبلى او را بخاطر اینکه صفت طیب به خود گرفته مجازا حیاتى تازه نامیده باشد، زیرا آیاتى...