فایل – 
بررسی وجوه بیانی دیدگاه‌های اجتماعی امام علی(ع) در کلمات قصار نهج البلاغه- قسمت ۳

فایل – بررسی وجوه بیانی دیدگاه‌های اجتماعی امام علی(ع) در کلمات قصار نهج البلاغه- قسمت ۳

ما نیز بررسى ویژگیهاى بیانى نهج البلاغه را در چهار باب پى مى گیریم:باب اول: تشبیهباب دوم:استعارهباب سوم: حقیقت و مجازباب چهارم: کنایه۳-۰۳تشبیه۳-۳-۱تعریف تشبیهتشبیه در لغت به...
بررسی وجوه بیانی دیدگاه‌های اجتماعی امام علی(ع) در کلمات قصار نهج البلاغه

بررسی وجوه بیانی دیدگاه‌های اجتماعی امام علی(ع) در کلمات قصار نهج البلاغه

کشیم.۱-۰۲سوالات تحقیقاین پایان نامه در راستای پاسخ گویی به پرسشهای زیر است:حضرت علی (ع) به عنوان امیرخطابه وسخنوری،برای مطرح کردن موضوعات اجتماعی درکلمات قصار،ازکدام مواردبیان بیشتراستفاده فرموده...
مقاله دانشگاهی – 
پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با استفاده  …

مقاله دانشگاهی – پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با استفاده …

مروری بر مطالعات خارجی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد تاپینن[۵۰](۱۹۹۸)، مدل‌های شبکه‌ی عصبی و مدل‌های رگرسیون خطی در پیش‌بینی نرخ بهره را با استفاده از...
منابع مقالات علمی : 
پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با استفاده از  …

منابع مقالات علمی : پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با استفاده از …

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق از تکنیک اقتصاد سنجی و شبکه‌های عصبی مصنوعی ( به کمک نرم افزارهای موجود) استفاده می‌شود. انواع...